Ingenieursbureau Tauw in handen van werknemers

Ingenieursbureau Tauw in handen van werknemers

Tauw Group B.V. boekte in 2017, net als in 2015 en 2016, goede financiële resultaten. Er werd een omzetstijging genoteerd van 8%, van 109 miljoen naar 118 miljoen euro. 2017 stond in het teken van de terugkoop van het minderheidsaandeel (25%) van investeerder Wadinko door Tauw. Daarmee kwam Tauw volledig in handen van de werknemers en het management.

De financieel gezonde situatie én de medewerkersparticipatie bieden Tauw een stabiele basis naar de toekomst, aldus Tauw zelf. In de komende jaren is volop ruimte voor innovaties in projecten en ontwikkeling van medewerkers.

Medewerkersparticipatie
Tauw heeft in 2017 voor medewerkersparticipatie gekozen. Daarbij valt zeggenschap en eigenaarschap bewust niet samen met de managementstructuur. Tauw-CEO Annemieke Nijhof vindt dit participatief leiderschap een zeer logische keuze. ”De binding van medewerkers met de Tauw-organisatie is altijd sterk geweest. We willen niet dat er een soort partnerschap ontstaat, waarbij de managers én de organisatiemacht bezitten én ook het grootste deel van de winst incasseren. We creëren de resultaten met elkaar en iedereen participeert daarin financieel gelijkwaardig. Zo heeft iedere medewerker met een onbepaalde tijdcontract certificaten gekregen. Daarnaast heeft maar liefst 50% van de medewerkers zelf meer participaties gekocht.”

Technology Development Board
Tauw-medewerkers besteden een belangrijk deel van hun tijd aan product- en kennisinnovatie. Om op internationaal niveau een sterke positie te verwerven, blijft Tauw fors investeren in nieuwe technologische oplossingen. Die investeringen zijn noodzakelijk om de komende jaren voorop te blijven lopen in de sterk veranderende omgeving. Sterke focus hierbij ligt op datamanagement en innovatieve vertaling van onderzoeksresultaten en advies. Vanuit de in 2017 binnen Tauw opgerichte Technology Development Board worden momenteel stappen gezet in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meetmethoden met drones en XRF, en de vertaling van resultaten met VR/AR.

Nationaal en internationaal positief
In de omzetstijging van 8% in 2017 is het aandeel van de buitenlandse entiteiten met 11% het grootst geweest. Nijhof: “Dit is in lijn met de Tauw Group Strategy 2020, waarin we inzetten op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector.” De toegevoegde waarde stijgt met 9% van 86,3 miljoen euro in 2016 naar 93,7 miljoen euro in 2017. Ook deze stijging is met name zichtbaar in de buitenlandse entiteiten (stijging van 10%). Het bruto resultaat bedraagt 3,7 miljoen euro. De Nederlandse groepsmaatschappijen droegen hieraan bij met 1,9 miljoen euro en de buitenlandse groepsmaatschappijen met 1,8 miljoen euro. Het resultaat in het buitenland is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van de extra kosten die met de herfinanciering en de introductie van de medewerkersparticipatie gepaard gingen, laat Nederland in 2017 een lager bruto resultaat zien dan in 2016. In het boekjaar 2017 hebben alle buitenlandse groepsmaatschappijen en alle business units in Nederland een positief resultaat gerealiseerd. In de landen Frankrijk en Spanje is sprake van een aanzienlijke verbetering van het resultaat. Het netto resultaat laat een stijging zien van 2.9 miljoen euro in 2016 naar 3.0 miljoen euro in 2017.

Kerncijfers

Tauw

Vooruitblik

Tauw verwacht ook in 2018 positieve marktomstandigheden voor alle relevante marktsectoren. Nijhof over 2018: “Hierin zetten we in op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector, hetzij via autonome groei dan wel overnames. Doelstelling voor de Nederlandse publieke sector is om in 2018 het positieve resultaat verder te verbeteren.” De totale financiële doelstelling is een stabiele winstgevendheid van minimaal 5,7% EBITDA in 2018 en 7% in 2020. Voor 2018 bedraagt de omzetdoelstelling op groepsniveau 121 miljoen euro, met een EBITDA van 7 miljoen euro en een bruto resultaat van 5,1 miljoen euro.

Zie ook: PDF Infographic Jaarcijfers Tauw

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top