Ingangsdatum BGT verschuift naar 1 juli 2017

Ingangsdatum BGT verschuift naar 1 juli 2017

De invoering van de gebruiksplicht voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgesteld.

Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, plaatste op 13 oktober 2016 een ‘belangrijke mededeling voor bronhouders en gebruikers van de BGT’ online.

Deze mededeling volgt hieronder onverkort. Op dit moment zit, volgens de monitorrapportage van 1 oktober 2016, bijna zestig procent van alle bronhouders volledig in de Landelijke Voorziening. Driekwart van de bronhouders heeft het laatste deelgebied aangeleverd voor controle bij het Samenwerkingsverband SVB-BGT. Het einde van het jaar komt echter snel in zicht. Het SVB-BGT stelt dan ook dat niet alle bronhouders vóór 1 januari 2017 hun laatste deelgebied kunnen aanleveren. Bovendien dient de aangeleverde informatie nog gecontroleerd te worden. Dit is een complex en tijdrovend proces, dat nog enkele maanden in beslag gaat nemen. De verwachting is dan ook dat de BGT pas in de eerste helft van 2017 landsdekkend gevuld is.

Gebruiksplicht uitgesteld

Deze constatering heeft gevolgen voor de gebruiksplicht. Oorspronkelijk was het de bedoeling de gebruiksplicht in te laten gaan per 1 januari 2017. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is echter van mening dat de gebruiksplicht alleen in kan gaan wanneer de BGT landsdekkend gevuld is. Gebruikers kunnen tenslotte niet verplicht worden data te gebruiken die nog niet beschikbaar zijn. De invoeringsdatum van de gebruiksplicht wordt dan ook uitgesteld. De nieuwe datum waarop de gebruiksplicht in zal gaan is 1 juli 2017. Deze invoering gebeurt dan bij Koninklijk Besluit.

Nu al aansluiten

Uiteraard kunnen gebruikers daar waar de BGT al wel beschikbaar is al aansluiten op de basisregistratie. Op tijd beginnen helpt om snel na de invoering van de gebruiksplicht hieraan te kunnen voldoen. Dit speelt zeker als de gebruiker eigen procesinformatie aan de BGT-inhoud moet relateren. Ruud van Rossem besluit zijn brief aan de bronhouders aldus: “Het feit dat de gebruiksplicht wordt uitgesteld betekent overigens niet dat het tempo van de transitie bij de bronhouders omlaag kan. De verplichtingen van de bronhouders zijn ingegaan op 1 januari van 2016. Bronhouders werken op dit moment hard om hieraan te voldoen en die lijn moeten we de komende maanden doorzetten. We hebben echter geconstateerd dat het in een aantal gevallen fysiek niet meer mogelijk is om dit jaar al helemaal in de Landelijke Voorziening te worden opgenomen. Met die realiteit hebben we rekening te houden bij het opleggen van verplichtingen aan gebruikers.”

Website BGTweb

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top