Informatiepunt Omgevingswet

Informatiepunt Omgevingswet

Sinds 4 oktober beantwoordt een gespecialiseerd team van medewerkers van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil vragen in het digitale Informatiepunt Omgevingswet.

Professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen terecht voor informatie over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Op het Informatiepunt Omgevingswet vinden overheden en bedrijven juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en kunnen vragen over de implementatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet stellen. Het informatiepunt is opgericht door het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Binnen dit programma werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen.

Over Informatiepunt Omgevingswet

Het Informatiepunt geeft juridische uitleg en biedt praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. Dit ter ondersteuning van een goede in- en uitvoering van de wet, en de gebruikmaking van de digitale voorzieningen. Vragen worden beantwoord door gespecialiseerde medewerkers, afkomstig van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), namelijk Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. De medewerkers werken verder samen met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten waaronder Informatie Rijksoverheid, Het Kadaster, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook geven de medewerkers antwoord op vragen op het gebied van de ondersteuning van de invoering en het Digitaal Stelsel Omgevingswet waar het Programma Aan de slag aan werkt. Het Informatiepunt Omgevingswet inventariseert de gestelde vragen en levert daarmee een bijdrage aan het monitoren van het programma. Daarnaast is het Informatiepunt een centraal meldpunt voor opmerkingen over de werking van de Omgevingswet. Deze signalen worden doorgegeven aan de wetgever. Vooralsnog is het Informatiepunt alleen digitaal bereikbaar via het vragenformulier. In 2017 wordt gestart met telefonische dienstverlening.

Website Aan de Slag met de Omgevingswet

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top