Proof of concept Informatiemodel Omgevingsdocumenten

Proof of concept Informatiemodel Omgevingsdocumenten

In september 2017 hebben de Omgevingswet teams die werken aan het informatiemodel en aan de registratie en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten een Proof of Concept afgerond.

Het huidige concept-informatiemodel is in deze praktijkproef onderzocht op haar toepassing voor de verwerking in het proces van bekendmaken- en beschikbaar stellen bij KOOP en in het Register Omgevingsdocumenten bij het Kadaster.
 
Landelijke voorziening
Belangrijkste conclusie is dat het informatiemodel grosso modo toepasbaar is voor de verwerking in de Landelijke Voorziening. Uit de proef zijn concrete verbetervoorstellen gekomen, die nu verwerkt worden in een volgende versie van het informatiemodel. Naast deze inhoudelijke aandachtspunten, is als belangrijke aanbeveling uit de proef gekomen dat het informatiemodel ook wordt getoetst in de aanleverketen vanuit de bevoegde gezagen. Dit is direct opgepakt en de evaluatie van deze praktijkproef verwachten we in november 2017.
 
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top