Informatiemodel en objectafbakening BAG 2.0 open voor commentaar

Informatiemodel en objectafbakening BAG 2.0 open voor commentaar

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) wordt aangepast vanaf 2018. Behalve de wet en het besluit gaat het daarbij ook om de catalogus, waarin het informatiemodel en de objectafbakening worden opgenomen.

Nu zijn de regels nog over veel documenten verspreid en daarbij zijn ze niet altijd even duidelijk. Een belangrijk doel is dat alle regels voortaan bij elkaar staan en dat de wettelijke definities nog meer als uitgangspunt worden genomen. Bij de objectafbakening is het de bedoeling enkele aanpassingen door te voeren. Ook in het informatiemodel worden enkele aanpassingen voorgesteld.

Reageren op nieuwe voorstellen via GitHub

Betrokkenen worden uitgenodigd de voorstellen, met toelichting, te bekijken op GitHub. Daar zijn ook de presentaties te vinden die zijn gegeven op woensdag 12 oktober 2016 tijdens de bijeenkomst ‘op weg naar BAG 2.0’, in de Mariënhof in Amersfoort. Alles is te downloaden en het is tot eind november ook mogelijk daar op de voorstellen te reageren. Het BAG BAO, Kadaster, Geonovum en het ministerie van IenM roepen iedereen op de voorstellen zorgvuldig te bekijken. Ook horen zij graag via GitHub of de teksten voldoende duidelijk zijn en wat men van de inhoud vindt. Op GitHub is hiertoe eenvoudig een account aan te maken.

Website GitHub

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top