Ideeën gezocht: Omgevingswet en DSO

Ideeën gezocht: Omgevingswet en DSO

Event-organisator Initiate en het Innovatiespoor Omgevingswet nodigen belangstellenden uit ideeën in te sturen voor de toepassing van informatie en nieuwe technologie, om zo de digitalisering van de Omgevingswet (het Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) te voeden.

Ideeën die een brug slaan tussen nieuwe technologie en de dagelijkse praktijk. Denk aan sensoren, Virtual Reality, drones, slim data-gebruik, Internet of Things, robotisering, blockchain, chatbots, apps, games, nieuwe oplossingen voor ‘oude’ problemen en ideeën die vooruit denken en zorgen dat er pro-actiever kan worden gewerkt. De initiatiefnemers voegen daar aan toe: “in een echt goed idee werken overheid (gemeente), ondernemers, inwoners en wetenschap samen”.

Omgevingswet en DSO

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. De bedoeling is om één wet te maken, die in 2019 alle huidige (26!) wetten op het gebied van de leefomgeving bundelt. Die verandering heeft een aantal doelen, zoals een hogere kwaliteit van de leefomgeving, betere afstemming van plannen voor natuur, milieu en ruimtelijke ordening, snellere procedures, gelijke informatie voor inwoners en beslissers en minder onderzoekslasten voor gemeenten. Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk werken samen in het programma Aan De Slag Met De Omgevingswet. Daarbinnen wordt gewerkt aan een zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Immers, door meer digitalisering kun je informatie makkelijker vastleggen en delen. Dat biedt kansen als je vol ideeën zit over een mooier en leefbaarder Nederland. Kun jij nú al bedenken over wat ons land in 2024 nodig heeft? De Omgevingswet gaat in 2019 in, maar het DSO is pas veel later klaar: in 2024. De kunst is nu: hoe kun je vanuit 2017 al nadenken over slimme technologie en toepassingen in het DSO? Daarbij zijn ideeën nodig. En daar nodigen Initiate en het Innovatiespoor Omgevingswet creatieve geesten voor uit.

Drempels weg

Uiteindelijk moeten ideeën als die van jou en de toepassing van nieuwe technologie drempels wegnemen die er niet zouden moeten zijn in onze dienstverlening. Denk aan een drempel als: iemand die een plan heeft voor nieuwbouw weet niet wat er kan en mag op die plek. En als het plan wordt afgewezen is vaak onduidelijk waarom. In zo’n geval staan een initiatiefnemer en de overheid niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Een tweede belangrijk hoofddoel is: als je meer digitaliseert en meer duidelijkheid over en weer realiseert, krijg je ruimte om over de ècht complexe zaken na te denken. Kortom: jouw idee draagt bij aan een mooier en leefbaar Nederland.

Stuur je idee in

Heb jij een idee om de Omgevingswet nu al innovatiever en beter te maken? Beschrijf je idee (dus het probleem en jouw oplossing) rond de Omgevingswet zo kort en bondig mogelijk. Vul hiervoor het inschrijfformulier in. Geef aan waarom het probleem een probleem is en wat jouw idee uniek maakt. Stuur het inschrijfformulier voor 9 mei 2017 in. Begin mei wordt eerste selectie gemaakt van de meest innovatieve ideeën. Op 10 mei a.s. wordt er een selectie gemaakt van de ingestuurde ideeën. De selectie wordt in mei en juni verder uitgewerkt samen met de bedenkers. Dit gaat volgens een ‘service design-aanpak’, waarbij het idee gestructureerd wordt uitgewerkt in een concept samen met relevante partners en studenten. Een belangrijk onderdeel van deze uitwerking is het valideren in de praktijk. Gekeken wordt of het idee echt een vraagstuk oplost. Wat vinden de mogelijke toekomstige gebruikers ervan? Deze input wordt gebruikt voor een hackathon eind juni/begin juli, waarin we daadwerkelijk het concept omzetten in een prototype. Het ‘winnende’ prototype wordt niet alleen beloond met een prijs, maar samen met DSO kijken de initiatiefnemers of we dit prototype kunnen doorontwikkelen naar een te implementeren innovatie.

Website Initiate

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top