ICOP lanceert vernieuwde versie BriefBuilder

ICOP lanceert vernieuwde versie BriefBuilder

BriefBuilder is een applicatie ontwikkeld door ICOP en gericht op kwaliteitsbeheersing in de bouw.

 

 

In bouwprojecten helpt ICOP ontwerpers, ingenieursbureaus en bouwers met de integratie van kwaliteitseisen in hun BIM modellen. De eisen van opdrachtgevers worden op systematische wijze vastgelegd in BriefBuilder  en zorgt er vervolgens voor dat de eisen geïntegreerd worden in ontwerp- en uitvoeringsprocessen. Er worden koppelingen gemaakt met zowel ontwerpmodellen, besteksapplicaties en documentbeheersystemen als facilitaire systemen.

Gijben Hornes, één van de oprichters van BriefBuilder, legt uit: “We hebben bijna alles herzien en verbeterd, maar de kernfunctionaliteit is nog steeds dezelfde: kwaliteitssturing, met als startpunt de eisen de van de opdrachtgever.” Hij voegt toe: “Elk project begint met een vraag. Het is van kritiek belang om die vraag expliciet vast te leggen want als je dat niet doet, weten de ontwerpers niet wat ze moeten ontwerpen en de bouwers niet wat ze moeten bouwen.”

BriefBuilder helpt om duidelijkheid te verschaffen. De toepassing maakt het mogelijk om alle projecteisen expliciet vast te leggen, om deze vervolgens op systematische wijze te kunnen communiceren, beheren, analyseren en verifiëren. Gijben: “BriefBuilder helpt opdrachtgevers bij het opstellen van een duidelijke vraagspecificatie, en het helpt opdrachtnemers bij de eisenanalyse en het aantonen dat ze voldoen aan die vraag.” Hij voegt toe: “Ik zie dat laatste steeds belangrijker worden in de bouw, zeker nu de Wet KwaliteitsBorging (WKB) eraan zit te komen.”

 

Gebruiksvriendelijker
De nieuwe versie van BriefBuilder is een stuk gebruiksvriendelijker dan de vorige versie, stelt Gijben. “Uitgangspunt bij de herontwikkeling was dat BriefBuilder zonder software expertise gebruikt kan worden. Natuurlijk voorzien we in een introductiecursus, maar bouwers, architecten en opdrachtgevers moeten zich vooral op hun kerntaak kunnen richten, en niet over software hoeven nadenken. Ook moeten ze BriefBuilder eenvoudig kunnen afstemmen op de karakteristieken van hun project, zonder dat er dure consultants nodig zijn voor configuratiewerkzaamheden”. Het vereenvoudigen van de software betekent onder meer dat gebruikers nu zelf eenvoudig baselines kunnen maken, standaard eisen en labels kunnen definiëren en naar eigen inzicht een analyse- of verificatiematrix kunnen opzetten.

Nieuw prijsmodel
Een tweede cruciale wijziging betreft het prijsmodel. Gijben: “Eerder hanteerde we een prijs per gebruiker, maar in een bouwproject varieert het aantal gebruikers per projectfase, De kosten fluctueerden dus en daar worden projectmanagers niet blij van. Dus je betaalt nu je een prijs per project en het aantal gebruikers is volledig vrij. Er zit geen rem meer op het aanmaken van accounts.” Gijben merkt op dat het aantal gebruikers hierdoor sterk is gestegen. “We zien meer accounts per project, en dat maakt de communicatie rondom opmerkingen en de traceerbaarheid van wijzigingen bijzonder transparant. Ook de samenwerking en dialoog over eisen wordt hierdoor beter”.

Volgende stappen
De ontwikkeling van de nieuwe Briefbuilder wordt aangestuurd door Diana Veerman, hoofd software development. Diana: “We hebben het platform zeer flexibel en generiek ontworpen en gebouwd. BriefBuilder wordt nu voornamelijk gebruikt in de utiliteitsbouw, maar het systematisch vastleggen en beheren van eisen en verificaties is natuurlijk ook relevant bij het bouwen van een brug, een tunnel of een energiecentrale. Daar zijn nu de eerste projecten opgestart. ” Gijben voegt toe: “In die branches wordt nog steeds veel gewerkt met eisteksten waar computers niks mee kunnen dus er is daar nog veel te winnen.”

Een andere speerpunt betreft de koppeling van BriefBuilder aan parametrische ontwerptools. Gijben: “In BriefBuilder worden eisen zeer expliciet vastgelegd waardoor ze goed bruikbaar als input voor parametrische ontwerpprocessen.” Verder wil het bedrijf meer aandacht schenken aan het automatisch toetsen ontwerpvoorstellen. Gijben: “Automatisch testen moet in de bouw net zo gangbaar worden als in de software-industrie”. Kortom, aan ambities geen gebrek.

Website ICOP

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top