iASSET krijgt opdracht voor leveren beheersysteem in Vlaanderen

iASSET krijgt opdracht voor leveren beheersysteem in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft iASSET de opdracht gegeven een beheersysteem te leveren voor de instandhouding van de kunstwerken in Vlaanderen voor de komende zeven jaar, dit is het resultaat van de aanbesteding ‘Het ter beschikking stellen van een gezamenlijk digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets’. In september start iASSET de werkzaamheden.

Aanvankelijk hebben zes bedrijven een aanvraag tot deelneming ingediend waarvan de opdrachtgever er vijf heeft gevraagd een eerste offerte in te dienen. Na het Best And Final Offer is de offerte van iASSET als beste beoordeeld met een hele hoge score.

De beoordelingscommissie heeft iASSET’s Proof of Concept beoordeeld en was van mening dat iASSET er in geslaagd was om binnen de gestelde tijd alle functionaliteiten van de toepassing op een overzichtelijke wijze te tonen. Waarbij de vragen van het ministerie onmiddellijk door iASSET beantwoord konden worden en waar nodig konden de antwoorden worden gedemonstreerd binnen de applicatie. De commissie was verder van mening dat nagenoeg alle gevraagde functionaliteiten al binnen iASSET aanwezig zijn en dat het dus een “off the shelve” aanbieding betrof. Daardoor zal de hoeveelheid maatwerk tot een minimum beperkt blijven. Men vond het opvallend dat de prijsstelling van iASSET ruim onder de raming van de Vlaamse overheid bleef. Na onderzoek werd duidelijk dat dit te verklaren was door het feit dat iASSET ontwikkeld is met Open Source software en het feit dat de hoeveelheid maatwerk zo gering is. De algemene indruk van de beoordelingscommissie was bijzonder positief.

“We zijn er heel trots op dat de Vlaamse overheid voor ons heeft gekozen en bovendien zo positief is ”, aldus Fred Westenberg, algemeen directeur iASSET. “We zeggen altijd dat we beheer wel degelijk leuker en makkelijker kunnen maken en het blijkt dat we daarmee in een behoefte voorzien. We promoten op onze gebruikersdagen altijd om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen. Deze gunning biedt kansen voor kennisuitwisseling tussen de Vlaamse overheid en Nederlandse provincies en gemeenten en dat is voor alle partijen zeer waardevol.”

iASSET wordt in Nederland gebruikt door ca. 90 organisaties, bestaande uit gemeenten, provincies, aannemers en bedrijven uit de industrie.

Beheer eenvoudig gemaakt
Beheer van objecten in de openbare buitenruimte hoeft niet complex te zijn. iASSET biedt een compleet beeld van alle objecten en sluit naadloos aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met één muisklik wordt inzicht gegeven in de locatie, beschrijving, kwaliteit, onderhoudsplanning en kosten van objecten; individueel, per groep of in een specifiek gebied. Alles direct zichtbaar op kaarten of foto’s. Bovendien worden in een handomdraai overzichten voor meerjarenramingen of themakaarten samengesteld. Dit alles vanuit één gebruiksvriendelijk systeem dat overal beschikbaar is. 

Integraal beheer
iASSET is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Het is niet langer nodig verschillende systemen met elkaar te koppelen of ingewikkelde Excel-overzichten te maken. Er is altijd overzicht op basis van de meest actuele en correcte gegevens. Snel inzoomen op detailniveau of een totaaloverzicht creëren kan met een paar muisklikken. De navigatie is zo opgezet dat beheerders direct met het systeem aan de slag kunnen. iASSET helpt beheerders hun arealen risicogestuurd te onderhouden en biedt concrete managementinformatie voor onderhoudsbeslissingen of -planning. Zo houd de beheerder altijd de regie over de openbare ruimte en de kosten.

In de cloud
iASSET is een webgebaseerde applicatie. Een webbrowser biedt direct toegang tot alle gegevens en functionaliteit. Daarbij hoeft men zich geen zorgen te maken over installaties, licentiekosten of software updates. Het systeem is gebaseerd op open standaarden. In de cloud wordt gewerkt met de meest actuele versie en data. Er wordt ingelogd in en men kan direct aan de slag. Voor vragen is er een helpdesk beschikbaar. Ook onderweg is iASSET direct toegankelijk. Niet alleen om gegevens in te zien, maar ook om nieuwe informatie of inspectierapporten toe te voegen. Dat kan met een tablet of smartphone met internetverbinding of via de speciale iOS en Android app.

iASSET bevat alle objectthema’s binnen de openbare ruimte, van verhardingen en gebouwen tot groen en verlichting. Dat is mogelijk omdat het systeem ontwikkeld is met vakspecialisten. Zij hebben hun kennis gebundeld in de verschillende thema’s. Zo is zeker dat alle informatie correct is en aansluit bij de nieuwste normen, standaarden en methodieken.

Website iASSET

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top