Horizontaal BGT-BOR berichtenverkeer operationeel bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Horizontaal BGT-BOR berichtenverkeer operationeel bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Vanaf half april 2017 is bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg het horizontale berichtenverkeer tussen de Geo- en BOR-afdeling operationeel in de productieomgeving.

Dit betekent dat mutaties vanuit de BGT en verzoeken vanuit de BOR middels berichtenverkeer worden uitgewisseld op basis van StUF-Geo IMGeo Geo-BOR versie 1.3. Het betreft het eerste StUF-Geo IMGeo koppelvlak tussen twee onafhankelijke leveranciers: Groenestein Beheersoftware (GB Beheer) en NedGraphics (NedBGT).

Geometrische afbakening BOR

Het grote voordeel is nu dat BOR geen eigen beheerkaarten meer hoeft bij te houden, maar kan meeliften op de bijhouding van BGT. Hiermee zijn bij BOR actuelere gegevens beschikbaar voor het maken van bestekken. In de BGT/IMGeo-dataset van de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn objecten geometrisch afgebakend tot op het beheerniveau van BOR. Via mutatieverzoeken en exploratieverzoeken kan de BOR-beheerder aan de Geo-afdeling vragen om geometrie en/of attributen van objecten te wijzigen. Met name de synchronisatie tussen Geo en BOR om een goede startsituatie voor het berichtenverkeer te realiseren heeft veel inspanning gevraagd van alle betrokkenen. Omdat deze slag ook is gebruikt om de BGT objecten met de waarde ‘transitie’ vanuit BOR van de juiste attribuutwaarden te voorzien, heeft dit tegelijkertijd ook een verbetering van de kwaliteit van de BGT opgeleverd.

Website NedGraphics

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top