Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens ISD Benelux

Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens ISD Benelux

“Meer doen, minder fouten en snellere doorlooptijden, is het motto”

 

Element Installation in het ontwerppakket HiCAD van ISD Benelux.

Christian Everhardus is als managing director werkzaam bij ISD Benelux, oplossingaanbieder rondom HiCAD (CAD) en HELiOS (PDM).

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?

“Wij geloven in het leveren van een positieve bijdrage met een substantiële impact bij onze klanten. Deze bijdragen leveren we met ervaren medewerkers, zelfontwikkelde software en overbrenging van onze kennis. Dit doen we door klanten als sterke partner terzijde te staan, processen zo goed mogelijk te ondersteunen en ondernemingen succesvoller te maken. Sinds de oprichting in 1977 heeft ISD zich ontwikkeld tot een veilige en betrouwbare partner op dit gebied. Dit doen wij door het leveren van branchespecifieke kennis, trainingen en software. Op deze manier wordt er waarde toegevoegd aan bedrijven om projecten sneller en eenvoudiger te kunnen ontwikkelen, produceren, monteren en service te leveren op uitgeleverde werkzaamheden.”
“ISD biedt drie hoofdzaken: software, service en kennis. Het leveren van zelfontwikkelde software aan engineers, die hen in staat stelt om meer afdelingen te betrekken en beter samen te werken. De software wordt ontwikkeld op basis van klant- en branchespecifieke wensen. Voor de service geldt dat onze medewerkers veel kennis hebben van bedrijven uit de verschillende branches. Naast onze standaardsoftware leveren we ook maatwerk. Dit zijn functies of automatiseringen specifiek ontwikkeld voor een klant. Met betrekking tot kennis is het zo dat we de ervaring hebben van meer dan veertig jaar ondernemen in de engineeringsector – met name binnen de softwarebranche. De kennis van onze consultants en trainingen zijn afgestemd op de branche en worden onderhouden door het bezoeken van externe seminars en het houden van interne kennissessies.”

Valt er iets voor te zeggen dat de grote pakketten eigenlijk allemaal goed genoeg zijn om mee te werken of is er toch nog een unique selling point bij ontwerpsoftware? Zo ja, wat is dat dan bij de software die jullie leveren?

“Afhankelijk van de branche waarin een bedrijf opereert, is er nog veel functionaliteit die ISD met HiCAD en HELiOS als extra toegevoegde waarde kan leveren. De kracht van ISD Group zit hem in het inspelen op de wensen van de klant, de branche en de ontwikkelingen in de branche en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van de software. Zo organiseert ISD regelmatig een meeting in de vorm van een special interest group of kennissessies.

Hierbij gaan we in overleg met onze klanten en vragen wij hen welke functionaliteit goed gaat, maar vooral waar zij nog verbeterkansen zien. Op deze manier blijven wij software ontwikkelen die aansluit bij de vragen vanuit de markt en onze klanten. Een bijkomstig voordeel voor de klant is dat klanten ook onderling van elkaar kunnen leren. Een andere inspiratiebron zijn brancheverenigingen zoals de VMRG en BIM Loket.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket, al dan niet op basis van dit hiervoor genoemde unique selling point, of wordt de keuze voor software meer bepaald door externe factoren, zoals legacy, de integratie van een pakket in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIM-verband? Welke rol spelen jullie als reseller bij de advisering over deze laatste twee zaken?

“Er zijn inderdaad verschillende redenen waarop bedrijven een keuze maken voor een CAD-systeem. De technische mogelijkheden overtreffen vaak de andere argumenten, maar het kan ook zijn dat software reeds bij de moedermaatschappij in gebruik is en de rest moet volgen. Dit is vaak het geval bij overnames. Tenslotte wordt er bij de keuze voor een systeem ook wel gekeken naar welke software met elkaar kan communiceren. Op dit punt speelt ISD in door het aanbieden van datakoppelingen en/of conversies.”
“In mijn visie gaat het steeds meer om een partnership en relatie die we met de klanten opbouwen. Het gaat om het goed kunnen vertalen van de wensen van de klant naar functionaliteit in de software. Uiteindelijk gaat het beslist niet alleen om het leveren van een pakketje software, maar zijn ook vele andere factoren van invloed op de uiteindelijke aanschaf. Denk hierbij aan zaken zoals de kwaliteit en kennis van de sales- en technische consultants, de helpdesk en de complete backoffice. Het goed kunnen adviseren en het verbeteren van de bedrijfsprocessen staat bij ISD hoog in het vaandel. Dat zien we ook terug in het aannamebeleid van onze sales en technische consultants, vele hebben dan ook een bedrijfskundige achtergrond.”

“Een ander belangrijk punt is natuurlijk de samenwerking met andere systemen. Deze kunnen intern zijn, zoals een koppeling met ERP of CAM, maar ook extern. Vanuit HiCAD worden vaak de 3D-modellen aangeleverd in de vorm van IFC-bestanden. Deze bestanden worden dan toegepast in een BIM-omgeving. Ook hier zien we dan weer het voordeel van het hebben van een eigen ontwikkelomgeving of automatisering. Korte lijnen naar product development maakt het mogelijk om snel aan te sluiten bij de diversiteit aan BIM-software.”

Maken jullie zelf ook software ter ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja, op welke manier vult dit de grotere ontwerppakketten aan en hoe sturen jullie de ontwikkeling van eigen producten aan?

“Onze software stelt ons in staat om generieke als ook specifieke software te ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van branche/klant/bedrijfsproces. In mijn beleving kunnen we in de branche ‘bouw’ een onderscheid aanbrengen tussen drie verschillende toepassingen: designsoftware, BIM-management en manufacturing. Met name voor manufacturing komen de oplossingen van ISD goed tot hun recht. Bedrijven hebben immers nog altijd tekeningen en documenten nodig om de productie aan te sturen. Natuurlijk is daarbij de trend al lang ingezet naar digitalisering, waarbij deze documenten digitaal worden verstuurd naar productie of naar de montageplaats. De mate waarin het digitaal gaat, is weer afhankelijk van de ‘maturity’ van een klant, project of omgeving waarin onze klant opereert.”

“Samenwerking met andere systemen is belangrijk, of dit nu intern is met een koppeling met ERP of CAM, of extern in een BIM-project.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke diensten en producten verwachten jullie de komende jaren dat ze zullen groeien binnen de organisatie?

“We zien met name dat bedrijven slimmer gaan werken en de tekenaars/engineers inzetten daar waar ze goed en uniek in zijn. En proberen zoveel mogelijk repeterende handelingen uit te bannen. Deze trend zie je niet alleen op de tekenkamer, maar in het gehele bedrijf. Het motto is daarbij ‘Meer doen met dezelfde mensen, minder fouten maken en een snellere

doorlooptijd realiseren’. Met onze flexibele schil om onze producten heen, kunnen wij precies daar onze toegevoegde waarde kwijt. En zien dan ook een groei in de komende jaren. Die zal niet alleen toenemen op basis van de software die we leveren, maar ook dankzij advisering en begeleiding van onze klanten naar een hoger automatiseringsniveau.”

Website ISD Benelux

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top