Heden, verleden en toekomst van de softwaremarkt volgens Itannex

Heden, verleden en toekomst van de softwaremarkt volgens Itannex

“De mix tussen mensen, processen en techniek zal centraal staan”

De afgelopen twintig jaar is de softwaremarkt duidelijk veranderd. Waar het aan het begin van deze eeuw nog nodig was om een doos met daarin een bijbehorende cd af te leveren bij de eindgebruikers van ontwerpsoftware, daar kan deze laatste groep tegenwoordig met een druk op de knop de gewenste software downloaden of zelfs online gebruiken. Dit heeft directe gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering van de betrokken dealers, omdat daarmee één van hun kerntaken, het distribueren van software, nagenoeg volledig is verdwenen. BIGnieuws ging in gesprek met resellers en distributeurs, en vroeg ze hoe ze zich in de afgelopen jaren hebben aangepast aan de veranderende softwaremarkt en wat hun plannen zijn voor de toekomst.

Door de redactie

Ellis van Bun, marketingmanager bij Itannex: “De trend dat techniek niet langer centraal staat, maar juist datgene wat je ermee gaat oplossen of verbeteren, zal verder doorzetten.”

Ellis van Bun is als marketingmanager werkzaam bij Itannex. Haar organisatie begeleidt al bijna 25 jaar de digitale transitie in de bouwkolom. Hierbij streeft het bedrijf ernaar om per klantsituatie de ontwikkeling van mens, proces en techniek optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?

 “Onze core-business is om bedrijven in de bouwsector te begeleiden in de digitale transitie. Dit doen we samen met de klant met een juiste mix van software, diensten, trainingen en opleidingen.”

Valt er iets voor te zeggen dat de grote pakketten eigenlijk allemaal goed genoeg zijn om mee te werken of is er toch nog een unique selling point bij ontwerpsoftware? Zo ja, wat is dat dan bij de software die jullie leveren?

“Als we puur kijken naar techniek, dan kunnen wij vertrouwen op de kracht van Autodesk. Autodesk is wereldleider in 3D-ontwerpsoftware en stopt veel tijd, expertise en financiële middelen in productontwikkeling. Daardoor kunnen wij op technisch gebied dus vaak het beste product leveren. Onze ervaring in de praktijk is echter dat de techniek niet het grootste struikelblok is. Dat is vaak de mens die de techniek op de juiste manier moet gebruiken, of de processen die geoptimaliseerd moeten worden. Een van onze USP’s naast software is dat wij juist verder kijken dan alleen de techniek.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket, al dan niet op basis van dit hiervoor genoemde unique selling point, of wordt de keuze voor software meer bepaald door externe factoren, zoals legacy, de integratie van een pakket in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIM-verband? Welke rol spelen jullie als reseller bij de advisering over deze laatste twee zaken?

“We worden in de meeste gevallen niet meer als reseller en alleen softwareleverancier gezien. We zijn gesprekspartner van alle medewerkers tot en met de directie als trusted advisor. Dat maakt ook dat ik onszelf eigenlijk niet meer zie als reseller in de oorspronkelijke vorm, als het dan toch moet zouden we liever spreken over VAR; Value Added Reseller. Wat we de laatste jaren steeds meer zien is dat keuzes voor software niet meer gemaakt worden vanuit een technische gedachte, maar vanuit de gedachte hoe het kan bijdragen aan de bedrijfsvoering.

Uiteindelijk kun je keuzes om te investeren in bepaalde technologie altijd terugbrengen op bedrijfsmatige doelen, zoals het verlagen van kosten, terugbrengen van projecttijd of het maximaliseren van de winst. De digitale transitie en BIM spelen hierin een belangrijke rol. Door de juiste techniek in te zetten bij procesoptimalisatie kunnen deze bedrijfsmatige doelen behaald worden. We schuwen het ook niet om gedragsverandering mee te nemen in ons takenpakket. Uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen.”

Maken jullie zelf ook software ter ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja, op welke manier vult dit de grotere ontwerppakketten aan en hoe sturen jullie de ontwikkeling van eigen producten aan?

“Met Autodesk-software bieden wij onze relaties een volledige set aan benodigde techniek. Onze primaire focus is om onze klanten hier zo optimaal mogelijk gebruik van te laten maken. Aanvullend aan de standaard software bieden wij nog een aantal branchespecifieke add-ons en een eigen werkmethodiek voor Revit; SmartRevit. Dit is bedoeld om Revit geschikt te maken voor de Nederlandse manier van ontwerpen en bouwen. Hiermee kunnen onze relaties een efficiencyslag maken en handmatig of tijdrovend werk besparen. SmartRevit is een voortdurend evoluerende ontwikkeling, gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaring. Ons eigen ontwikkelteam, aangevuld met externe partners hanteren agile en scrumtechnieken, om efficiënt en effectief kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen. Voor een aantal klanten ontwikkelen we ook maatwerkapplicaties die afgestemd zijn op hun specifieke uitdagingen en processen.”

Itannex zet voor de digitale transitie in op een mix van software, diensten, trainingen en opleidingen.

Hoe zal de toekomst van de verkoop en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke diensten en producten verwachten jullie de komende jaren dat ze zullen groeien binnen de organisatie?

“De trend dat techniek niet langer centraal staat, maar juist datgene wat je ermee gaat oplossen of verbeteren, zal verder doorzetten. Bedrijven uit andere sectoren zullen toetreden tot de bouwsector, wat de bouwsector op zijn kop kan zetten. Ook daar hebben we oog voor en zijn we gesprekspartner. Digitalisatie zal hieraan ten grondslag liggen en de juiste mix tussen mensen, processen en techniek zal hierbij centraal staan.”

Het Itannex-ontwikkelteam hanteert agile en scrumtechnieken om oplossingen te ontwikkelen, waaronder maatwerkapplicaties.

Website Itannex

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top