Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens The People Group

Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens The People Group

“Doorontwikkeling eigen software en tools blijft prioriteit”

 

Viktor de Haan is als directeur werkzaam bij The People Group | Software & Trainingen, verkoper van onder andere KLIC-WIN service, Optimize Suite (CAD tooling) en GeoSmartDesign (SaaS).

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?

 “Onze core-business is om bedrijven in de bouwsector te begeleiden in de digitale transitie. Dit doen we samen met de klant met een juiste mix van software, diensten, trainingen en opleidingen.”

Valt er iets voor te zeggen dat de grote pakketten eigenlijk allemaal goed genoeg zijn om mee te werken of is er toch nog een unique selling point bij ontwerpsoftware? Zo ja, wat is dat dan bij de software die jullie leveren?

“Elk groot ontwerppakket heeft zijn voor- en nadelen. Dat blijf je houden en het is aan de organisatie en bestaande kennis van medewerkers in hoeverre het pakket aansluit bij haar wensen. Waar wij vooral naar kijken is met welk doel de software wordt gebruikt. Dan kijken we of wij daarvoor slimme en handige tools hebben om de bestaande werkprocessen te optimaliseren. Zo is onze Optimize Suite ontstaan, een verzameling van applicaties en plug-ins voor het versnellen en vereenvoudigen van CAD-ontwerpen. Hiermee wordt meer eenheid en structuur gebracht in de organisatie, zoals consequente ontwerpen conform de Nederlandse CAD Standaard. Zo zorgen onze tools voor een optimaal ontwerp- en tekenproces, wat tijd en dubbel werk bespaart.”
“Vanuit de gedachte van slimmer ontwerpen en procesoptimalisatie hebben wij in samenwerking met onze klanten zelf ontwerpsoftware voor ondergrondse infrastructuur ontwikkeld, GeoSmartDesign. Dit hebben wij op dit moment al voor de telecomsector en voor de watersector ontwikkeld, met respectievelijk, GeoFiber en GeoWater. Dit webgebaseerde GIS hebben wij vanwege snelheid en flexibiliteit zelf ontwikkeld. Voor een groot deel gaat het namelijk om flexibel en snel softwaretoepassingen kunnen ontwikkelen, aangezien de time to market belangrijk is, en dit wilden wij zelf in de hand houden.”

“Eén van de unique selling points van Geo-SmartDesign is dat het een applicatie is die erg workflow gestuurd is. Daardoor voelt het niet aan als een ‘groot pakket’, maar doet een gebruiker alleen dat wat hij echt nodig heeft in de betreffende stap van het proces.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket, al dan niet op basis van dit hiervoor genoemde unique selling point, of wordt de keuze voor software meer bepaald door externe factoren, zoals legacy, de integratie van een pakket in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIM-verband? Welke rol spelen jullie als reseller bij de advisering over deze laatste twee zaken?

“Uiteraard speelt legacy een rol in de besluitvorming bij de keuze voor nieuwe ontwerpsoftware. Wij merken ook dat organisaties kijken wat het beste past binnen hun huidige en toekomstige IT-architectuur. Wat betreft onze Optimize Suite is het relatief eenvoudig: elke organisatie die werkt met Bentley Software, zoals MicroStation, PowerDraft of OpenRoads, heeft baat bij onze tooling en hiervoor is de installatie geen beperkende factor. Wordt er bij een organisatie gekozen voor een ander groot ontwerppakket dan waar Optimize Suite op draait, dan is de keuze ook voor onze tooling gemaakt. Vanuit onze jarenlange ervaring als Bentley Partner adviseren wij organisaties ook bij de migratie en installatie van deze software, ook in relatie tot integratie met bestaande BIM-pakketten en samenwerkingsverbanden, wij zijn dan ook op die manier betrokken bij het BIM Loket.”

“Wat onze SaaS-oplossing GeoSmartDesign betreft, deze past vaak prima in de IT-architectuur vanwege de voor de hand liggende voordelen die een SaaS biedt. Daar zien wij geen beperkingen. Organisaties kiezen vooral voor onze ontwerptool omdat het gebruik van GeoSmartDesign bij ontwerpen tijdwinst met zich meebrengt en tegelijkertijd de consistentie, nauwkeurigheid en kwaliteit van het ontwerp enorm verhoogt. Ons ontwikkelde algoritme kan namelijk automatisch nieuwe netwerkverbindingen genereren op basis van relevante contextuele ruimtelijke factoren, zoals info van de BAG, BGT, kadastrale kaart, bomen en bodemvervuiling. Met het gebruik van GeoSmartDesign wordt de kans op een ‘first time right’ verhoogd, terwijl het de overhead verlaagt.”

Maken jullie zelf ook software ter ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja, op welke manier vult dit de grotere ontwerppakketten aan en hoe sturen jullie de ontwikkeling van eigen producten aan?

“Wij verkopen zelf geen derde-partijsoftware, wij hebben daar wel een adviserende rol in. Voor onze CAD tooling geldt dat wij deze ontwikkelen boven op de bestaande CAD-softwarepakketten. Wat betreft GeoSmartDesign kunnen wij complementair zijn aan bestaande grotere ontwerppakketten, maar deze kan ook op zichzelf staan. Door de modulaire opbouw en door naadloze communicatie met in- en externe klant-, netwerk- en beheersystemen kan GeoSmartDesign relatief eenvoudig in bestaande werkprocessen worden geïntegreerd en waar nodig realiseren we maatwerkkoppelingen.”

In GeoWater, het webgebaseerde GIS van The People Group, zijn verschillende ontwerpscenario’s met elkaar te vergelijken.

Hoe zal de toekomst van de verkoop en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke diensten en producten verwachten jullie de komende jaren dat ze zullen groeien binnen de organisatie?

“We zullen zeker de bestaande Optimize Suite blijven uitbreiden met nieuwe slimme en handige tools om de gebruikers en organisaties te blijven bedienen. Hier verwachten wij zeker de komende jaren groei, ook buiten Nederland. Voor GeoSmartDesign hebben wij de ambitie om de standaard neer te zetten als het gaat om het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur. Hierin verwachten wij een sterke vraag in binnen- en buitenland.”

 

GeoFiber is de GeoSmartDesign-variant die is bedoeld voor de telecomsector.

Website The People Group

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top