Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens Construsoft

Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens Construsoft

“Het is de trend om steeds flexibeler te kunnen werken”

Jos Obbink is als marketing manager werkzaam bij Construsoft, verkoper van Tekla Structures, Trimble Connect, SketchUp Pro, ProjectSight en Construsoft Window.

Jos Obbink, marketing manager bij Construsoft: “Het werken in de cloud gebeurt steeds meer en daarom verwacht ik veel van cloudoplossingen waarmee snel BIM-data zijn te raadplegen op de smartphone, tablet of desktop.”

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?

“Als core-business ondersteunt Construsoft de bouwsector met het delen van kennis en de ontwikkeling van BIM- en VDC-oplossingen, met als doel het stimuleren van de digitalisering in de bouwsector. Als kennispartner streven we naar de maximale optimalisatie van de productiviteit van onze klanten en stroomlijnen we processen door efficiënte digitale, modelgebaseerde bouwoplossingen te implementeren.”

Valt er iets voor te zeggen dat de grote pakketten eigenlijk allemaal goed genoeg zijn om mee te werken of is er toch nog een unique selling point bij ontwerpsoftware? Zo ja, wat is dat dan bij de software die jullie leveren?

“Beide denk ik. De grote ontwerpsoftwarepakketten hebben een bewezen staat van dienst en worden over het algemeen succesvol in de praktijk ingezet. Echter heeft niet elke gebruiker dezelfde opdracht. Pak ik SketchUp Pro als voorbeeld, dan blinkt die software uit in intuïtiviteit en ontwerpsnelheid, gecombineerd met de prijs, maar is vooral geschikt voor een principe-ontwerp en visualisatie. SketchUp is breed georiënteerd, heeft tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd en wordt in de bouw vooral veel gebruikt door architecten. Kijken we naar Tekla Structures dan vinden we de kracht in de mogelijkheden om complexe ontwerpen technisch uitvoerbaar en maakbaar te maken.

De software wordt veel gebruikt door ingenieursbureaus en onderaannemers. Het derde ontwerppakket dat we leveren is Construsoft Window, een totaalpakket om kozijnen in 3D te modelleren en de volledige werkvoorbereiding en machineaansturing te regelen. Deze software wordt gebruikt door timmerfabrieken. Alleen al in ons portfolio hebben we dus al drie verschillende werelden qua ontwerpsoftware. Onze taak is om in de huid te kruipen van de verschillende doelgroepen om zo het juiste product aan te bieden en daarnaast te zorgen voor de juiste ondersteuning.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket, al dan niet op basis van dit hiervoor genoemde unique selling point, of wordt de keuze voor software meer bepaald door externe factoren, zoals legacy, de integratie van een pakket in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIM-verband? Welke rol spelen jullie als reseller bij de advisering over deze laatste twee zaken?

“Eerst even het eerste deel van de vraag: ook hier zijn eigenlijk beide antwoorden van toepassing. Soms kiezen ze zelf – dat is vanzelfsprekend wat mijn voorkeur heeft – en soms zijn ze gebonden. Onze taak is in dat geval om zoveel mogelijk eisen en wensen, huidige problematiek et cetera boven tafel te krijgen in het eerste contact met de toekomstige klant. Daarom gaan we normaalgesproken ook altijd eerst in gesprek om dit soort zaken te bespreken en om vervolgens pas een bepaalde software-oplossing te bespreken of te demonstreren. De eindgebruiker moet echt zelf voor onze oplossing kiezen. Op het gebied van integratie en BIM is het eigenlijk heel makkelijk. Al onze software is open, dat betekent een open interface, zodat er van buiten aan geprogrammeerd kan worden. Dat bevordert de integratie met andere systemen en bovendien is de software open voor open BIM-samenwerking.”

Maken jullie zelf ook software ter ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja, op welke manier vult dit de grotere ontwerppakketten aan en hoe sturen jullie de ontwikkeling van eigen producten aan?

“Toen Construsoft 25 jaar geleden werd opgericht, begonnen we met de verkoop van een internationaal georiënteerd ontwerpsoftwarepakket met een zeer hoge automatiseringsgraad. Bij automatisering is handwerk zeer onwenselijk, maar de output en werkwijze sloot destijds nog niet aan bij de Nederlandse manier van denken en werken. Al heel gauw werd dus duidelijk dat lokalisatie en lokale ondersteuning van de software noodzakelijk was om klanten goed te bedienen. Die werkwijze zit nog altijd in ons bloed. Ook vandaag ontwikkelen we met een team van programmeurs nog eigen tools en handigheden rondom onze software. Deze ontwikkelingen worden overigens aan al onze klanten als service vrij beschikbaar gesteld, maar het komt ook voor dat de ontwikkelaar (Trimble) ontwikkelingen van ons overneemt. Daarom stellen we weleens dat we mede-ontwikkelaar zijn. Construsoft is ondertussen in ruim dertig landen actief en ook daar lokaliseren we.”

Construsoft Window is een pakket om kozijnen in 3D te modelleren en de volledige werkvoorbereiding en machineaansturing te regelen.

Hoe zal de toekomst van de verkoop en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke diensten en producten verwachten jullie de komende jaren dat ze zullen groeien binnen de organisatie?

“Als je kijkt naar verkoopmodellen dan zie je dat verkoop in elke branche eigenlijk wel ontwikkelt. Denk aan webshops, films huren, muziek kopen, booking sites, huizen verkopen enzovoort. Mijn verwachting is dat dit in de bouw ook gebeurt: we zien al de trend om steeds flexibeler te kunnen werken, waardoor de populariteit van subscription toeneemt. Ook het werken in de cloud gebeurt steeds meer en daarom verwacht ik veel van een cloudoplossing zoals Trimble Connect, waarmee iemand makkelijk en snel BIM-data kan raadplegen op de smartphone, tablet of desktop.”
“Op het gebied van ondersteuning verwacht ik dat het breder wordt. Persoonlijke ondersteuning door telefonisch contact is op werkdagen nog steeds erg veel gevraagd, maar we zien ook dat we steeds meer naar een 24-uursservice gaan. Om buiten werktijden ondersteuning te bieden, investeren we veel in online documentatie, e-learning en een webshop. Een ander puntje van ondersteuning is dat we zeer actief zijn in de educatieve sector. Hierdoor komt er jonge aanwas van medewerkers en stagiaires die in korte tijd operationeel kunnen zijn.”

Tekla Structures wordt met name gebruikt door ingenieursbureaus en onderaannemers.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top