GWW-portefeuille van SBRCURNET gaat naar CROW

GWW-portefeuille van SBRCURNET gaat naar CROW

Na 65 jaar houdt de praktijkkennisinstelling voor de bouw, SBRCURnet, op te bestaan.

De recente beëindiging van SBRCURnet was volgens de initiatiefnemers een noodzakelijk besluit vanwege het wegvallen van fondsengelden. De afgelopen periode is SBRCURnet in gesprek gegaan met opdrachtgevers, collega-kennisinstellingen en andere partijen om te onderzoeken of kennisportefeuilles ondergebracht kunnen worden bij andere organisaties.

CROW
De GWW-kennisportefeuille wordt overgenomen door Kennisplatform CROW. Hiermee is CROW de nieuwe beheerder en uitgever van de producten voor de GWW-sector. Bij CROW werken professionals die kennis met en voor de GWW-sector ontwikkelen en de praktische toepassing van deze kennis bevorderen. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV), CROW-NDOV en CROW-Fietsberaad zijn onderdeel van de organisatie. De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.

GWW-kennisportefeuille
CROW neemt de GWW-kennisportefeuille per 1 januari 2018 onder haar hoede. Het is daarmee geborgd dat de in meer dan 65 jaar ontwikkelde kennis nog steeds in een onafhankelijke omgeving beschikbaar blijft en doorontwikkeld wordt voor de sector, aldus de betrokkenen. Voor gebruikers verandert er voorlopig niets. Zij kunnen op de gebruikelijke wijze gebruik maken van de kennis op sbrcurnet.nl. De komende periode wordt er invulling gegeven aan de integratie met CROW en de verdere ontwikkeling van de GWW-producten. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Klantenservice van CROW, bereikbaar via telefoonnummer 0318 – 695315 of per email klantenservice@crow.nl.

B&U naar ISSO
Per 1 januari 2018 wordt de B&U Kennisportefeuille van SBRCURnet overgenomen door ISSOKennisinstituut Bouw en Installatietechniek. De producten blijven daardoor beschikbaar via deze website. Hiermee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de producten uit de B&U sector. Door de overname is en blijft de vertrouwde B&U kennis van SBRCURnet beschikbaar via sbrcurnet.nl. De overname van de B&U-producten omvat o.a. de SBR-Referentiedetails en B&U-publicaties. Vanwege alle technische overzettingen naar ISSO is het mogelijk dat de levertijd van uw bestellingen iets langer duurt dan gebruikers gewend zijn.

Website CROW

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top