Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht

Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht

Regie door gemeente draagt bij aan vermindering graafschade

Om graafschade te verminderen is verbeterde uitwisseling van informatie nodig tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden. De gemeente draagt bij door een duidelijke invulling van haar regierol.

Gemeenten kunnen als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van graafschade. Daarvoor is nodig dat alle betrokkenen meer energie en betrokkenheid steken in onderlinge afstemming van werkzaamheden, aldus het Kabel- en Leidingoverleg, Stichting RIONED en Enexis in ‘Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk’. Deze publicatie is op 15 november 2017 gepresenteerd tijdens het seminar Omgevingswet en de ondiepe ondergrond van het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen).

Eén op de vijf graafschades in Nederland ontstaat in het kader van rioleringswerkzaamheden. Hierbij is meer kans op graafschade vanwege de omvang van rioleringsprojecten, de diepe ligging midden in de weg en de beperkte ruimte in de grond van oude wijken. Uit onderzoek van riool gerelateerde graafschades van Enexis blijken drie belangrijke achterliggende oorzaken, namelijk onjuiste of onvolledige informatie, verouderde kabels en leidingen en tijdsdruk.

De publicatie beveelt aan dat de netbeheerders met elkaar striktere afspraken maken over planning en het delen van informatie. De gemeenten moeten hun regierol adequaat invullen en voldoende menskracht inzetten. Voor alle betrokkenen vergt dit zowel praktisch overleg als elkaar kennen en vertrouwen. Ook is van belang om de CROW-richtlijn 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen consequent toe te passen.

Download hier het rapport

Website Kabel- en Leidingoverleg | KLO
Website Stichting RIONED

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top