Voorkomen graafschade door beter in kaart brengen ondergrond

Voorkomen graafschade door beter in kaart brengen ondergrond

Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving, veroorzaakt meer dan een kwart van alle stroomstoringen en uitval van andere openbare voorzieningen.

Om graafwerk veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend. Beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten worden verplicht om ook informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven op deze netten inzichtelijk te maken voor partijen die graafwerkzaamheden uitvoeren.

Minister Kamp: ,,Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op. Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken. Deze wetswijziging legt de basis om alle gegevens over de aanwezigheid en ligging van netten uniform vast te leggen en actief uit te wisselen met betrokken partijen zoals aannemers.”
Voor de betrokken netbeheerders geldt een overgangstermijn waar binnen zij deze informatie beschikbaar moeten maken. Gasnetbeheerders zoals Enexis, Liander en Stedin krijgen vanwege het hogere risico bij eventuele ongevallen een kortere periode opgelegd en hebben tot uiterlijk eind 2019 om hieraan te voldoen. Het Kadaster krijgt door de wijziging de wettelijke mogelijkheid om op eigen verzoek van netbeheerders gegevens over kabels en leidingen centraal op te slaan.

Betrokken partijen maken aanvullend praktische afspraken

Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, water en riolering, zowel onder als boven de grond. Om aan de wetswijziging invulling te geven, hebben betrokken partijen zelf een richtlijn opgesteld: de zogenoemde CROW 500. Netbeheerders, aannemers en opdrachtgevers hebben afgesproken om ieder vanuit hun eigen rol actief bij te dragen aan een zorgvuldig graafproces.

De wetswijziging wordt opgenomen in de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten). Voor deze wet ligt ook een apart voorstel om deze te veranderen in een nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). Minister Kamp heeft op 8 juni 2017 de WIBON bij de Tweede Kamer ingediend. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van deze wetgeving.

Graafschade
Beeld: ©Agentschap Telecom
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top