Google Maps als platform

Google Maps als platform

Cloud, Maps en G Suite

Als locatieplatform voor consumenten is Google Maps (nog steeds) ongeëvenaard. Iedereen kent het en weet hoe het werkt. Ook steeds meer organisaties die werken met locatie-informatie onderkennen dat hun medewerkers graag werken met apps die aansluiten op hun alledaagse kaartbeleving. En dan is er nog de Google Cloud. 

Door Remco Takken

Erwin Angelier, leader public sector bij Google, hier te zien tijdens een Kenniskring van Ruimteschepper.

“Binnen Google heerst een breed gedragen sfeer van innovatie. Het is voor ons heel gewoon om een bestaand product tien keer zo goed te willen maken. En dat is iets anders dan het met 10 procent te verbeteren. Aan het woord is Erwin Angelier van Google Nederland. Hij is verantwoordelijk voor de klanten uit de publieke sector. “We delen data op een open manier, huren de juiste mensen in, lanceren producten en blijven tegelijkertijd luisteren naar onze gebruikers. Wat veel mensen aanspreekt die werken met data: ook wij stellen data boven meningen.”

Neo-geo
Een jaar of tien geleden werd Google nog betiteld als ‘neo-geo’ en ‘nieuwe speler op de markt’. Nog altijd kijkt Google op een andere manier naar oplossingen dan traditionele spelers. Angelier stelt: “Inmiddels zitten we bij alle belangrijke spelers aan tafel. Vanuit Google zien we dat het perspectief van traditionele organisaties in de GWW-sector van oudsher is opgebouwd vanuit de asfalt- en cementindustrie. Zulke ontmoetingen leiden tot constructieve samenwerkingen. Wie partijen van buiten het reguliere referentiekader betrekt bij idee- en besluitvorming, ziet dat de mogelijke oplossingen anders worden ingevuld.”

Google Maps-platform
Hoewel de meeste mensen Google Maps nog altijd zien als een navigatie-tool voor consumenten, groeit het besef dat ook de professionele toepassingen van Google interessante meerwaarde bieden. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie met telefoongegevens. Het veelgebruikte smartphone-platform Android is immers van Google. De beschikbare actuele telefoondata bieden een enorme meerwaarde voor een nieuw soort analyses. In Nederland biedt Google-partner Localyse producten aan voor de lokale markt. Die zijn onder meer gestoeld op route-optimalisatie, navigatie binnenshuis, locatiefraudedetectie en adresvalidatie. Google Maps business developer Jelle Draijer zegt: “Wij doen onder andere consultancy-werk bij verschillende Nederlandse gemeenten. Dan gaat het om Google Maps API’s, locatiedata, producten en diensten, zoals het updaten van Google Maps, het geven van Google My Business-workshops, StreetView inwinnen en GIS-analyse.”

Overheidsklanten
Google neemt overheidsklanten serieus. Volgens onderzoeksbureau Forrester was Google in 2018 marktleider in ‘public cloud native security’. Veiligheid van gegevens is van groot belang voor overheden, die immers een publieke taak dienen waarbij privacygevoelige gegevens van burgers worden gebruikt. Angelier legt uit: “Overheidsklanten hebben specifieke vragen en eisen met betrekking tot data, verantwoording, transparantie en beveiliging. Daarnaast denkt de overheid, net als iedere organisatie die werkt met data, goed na over de modernisering van de digitale infrastructuur. Gaan we naar de multi-cloud?” Overheden voeren wettelijke taken uit, met daarbij horende verplichtingen. Bovendien moet de cloud-capaciteit goed worden ‘bemeten’ voor specifieke toepassingen.

Cloud readiness
Ook de menselijke kant verdient aandacht. Angelier: “Organisaties kijken vooruit: hoe ziet de workforce van de toekomst eruit? Tegelijkertijd moet je je realiseren wat op dit moment het niveau is op de werkvloer. Dan gaat het niet alleen om de ‘cloud readiness’ van de collega’s. Maar het gaat breder dan collega’s − het raakt processen, wijze van samenwerken, applicaties.”

Google Maps business developer Jelle Draijer van Localyse.

Spoorweb
ProRail zet een combinatie in van traditioneel GIS en Google-functionaliteit. Het SpoorWeb-platform, dat al enige jaren draait, wordt ingezet in de operationele sturing bij incidenten. Hier werken belangrijke elementen van Esri’s ArcGIS gebroederlijk samen met typische Google-toepassingen. De ‘en-en situatie’ betreft bijvoorbeeld de zoekfuncties (binnen het Google Maps-platform) en de kaartfunctionaliteit van Esri (en OpenStreetMap). Is er geen adres maar wel een winkelnaam bij een calamiteitenmelding of nabij het spoor? De Google Places API biedt hier uitkomst.

ParkBee
ParkBee is een scale-up die je het beste kunt omschrijven als een Digital Car Park Operator. Het bedrijf ontwikkelt slimme technologie waarmee ze het gebruik van publieke en private parkeerlocaties optimaliseren. Zowel in publieke als private parkeergarages. Dit doen ze met verschillende oplossingen. Enerzijds biedt ParkBee front-end integraties op boekingsplatformen, een online reserveringssysteem en parkeerabonnementen. Anderzijds beschikt het bedrijf over koppelingen met de grootste parkeerapps van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dit alles om het vinden van een parkeerplek eenvoudiger te maken. Gebruikmakend van de expertise van Google, Google-partner Localyse en Uberall werkt ParkBee aan ‘hyper-local integrated marketing’. Commercial director Wouter de Bruijne werkt hard aan verdere groei: “Onze volgende stap? Integratie in het Google Maps-platform!”

Werkzaamheden op de Ceintuurbaan bij luchthaven Schiphol door BAM. Vanaf 21.00 uur neemt de snelheid af in verband met de verlaagde maximumsnelheid. Dus doorstroming verliep verder goed. Horizontale as: tijd. Verticale as: afstand op de gemonitorde route. Kleuren: de gemeten snelheid.

Google Cloud
Dat werken in de Cloud ook voor GIS-afdelingen voordelen biedt, lijdt geen twijfel. Het kunnen doen van ‘big queries’ is een van de kerntaken van een ruimtelijk analist. De naadloze integratie van beeldmateriaal (Duo, Photos), G-mail, kalenderdata, Google Docs, Google Drive helpt daarbij. Ook relatief nieuwe cloud-toepassingen, zoals de Machine Learning Services API’s (waaronder Dialogflow voor chatbots of video-intelligence) komen binnen bereik van de GIS’er. Angelier: “Hier zit de aansluiting tussen Google en GIS.”

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior associate editor bij Geospatial Media. De presentaties van Google, Localyse, ProRail en ParkBee waren te zien tijdens de Ruimteschepper Kenniskring van 27 februari jongstleden bij Google in Amsterdam.

Website Localyse

Website ParkBee

Website Ruimteschepper

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top