Geotechnologie voor regeldruk bouw

Geotechnologie voor regeldruk bouw

Geodan lanceert een online tool die vergunningeninformatie voor heel Nederland ontsluit.

Door slimme integratie van alle regelgeving en geo-data geeft de tool inzicht in welke vergunningen nodig zijn voor bouwactiviteiten. Het moet de regeldruk in de bouw verminderen; gemak en toegankelijkheid zijn het credo.

Problemen in bouwsector

Een vergunning vergeten is risicovol, maar gebeurt regelmatig. Met als gevolg dat bouwprojecten onnodig vertragingen oplopen. Dat kost handenvol geld. Ook het aanbesteden is risicovol als men op voorhand geen zicht heeft op complexe vergunningen die er aan een project kleven. De bouwsector kampt met deze problemen vanwege het ontbreken van een toegankelijke, betrouwbare informatievoorziening. Informatie over regelgeving is nu versnipperd over de verschillende overheidslagen en is slecht toegankelijk.

4500 vergunningen ontsloten

De Vergunningchecker Pro ontsluit integraal zo’n 4500 vergunningen van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten en is zeer gebruiksvriendelijk. In een handomdraai hebben bedrijven inzicht in de benodigde vergunningen als ze gaan bouwen, slopen, kappen, graven of lozen. Alle informatie is up-to-date; bedrijven hoeven geen kosten meer te maken voor het bijhouden van de regelgeving.

Gebruiksvriendelijk door locatie-intelligentie

De Vergunningchecker Pro heeft de gebruiker en zijn bouwactiviteiten als uitgangspunt en niet de regelgeving. Dus alle vragen en informatie zijn opgesteld in ‘normaal taalgebruik’, zoals leverancier Geodan laat weten in een uitgestuurd persbericht. Per activiteit en locatie geeft de check een overzicht van welke verplichtingen er gelden, uitgesplitst naar type overheid. Daarbij genereert de ingebouwde locatie-intelligentie al de nodige informatie. Met het intekenen van een activiteit op een kaart ‘prikt’ men door alle aanwezige lagen van de check heen. Zo weet het systeem al op voorhand dat bijvoorbeeld een gepland sloopwerk een rijksmonument betreft. Of dat een geplande activiteit in een Natura2000-gebied of binnen twintig meter van een spoorlijn ligt.

Voor EZ een ICT-doorbraakproject

Dit alles is mogelijk door slim gebruik te maken van juridische en geografische open data die de overheid beschikbaar stelt. Vakkundige juristen en geo-specialisten van Geodan hebben deze data in intelligente beslisbomen ontsloten, waardoor deze overheidsinformatie toegankelijk wordt voor het bedrijfsleven. Het Ministerie van Economische Zaken heeft deze checker genoemd als een van de ICT doorbraakprojecten, zoals de buienradar dat is voor consumenten. 

Website Geodan Vergunningchecker Pro

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top