Geotechniekdag 2017: Doorgrond je omgeving

Geotechniekdag 2017: Doorgrond je omgeving

Het thema van de Geotechniekdag 2017 op dinsdag 7 november is Doorgrond je Omgeving. De omgeving speelt een steeds belangrijkere rol in de geotechniek. De beïnvloeding door trillingen, vervormingen en grondwater staat of valt met het draagvlak vanuit de gemeenschap voor de civieltechnische projecten van tegenwoordig. De kennis van de omgeving en ondergrond is daarbij essentieel, en voor het in kaart brengen hiervan worden steeds geavanceerdere tools ontwikkeld.

De dag is bedoeld voor deskundigen en belangstellenden op het gebied van de geotechniek in dienst van overheid, ontwerp- en ingenieursbureaus, gespecialiseerde adviesbureaus, opdrachtgevers, aannemers, waterschappen, wetenschappelijk onderwijs in Nederland en België.

Het bijwonen van het congres levert 2 KE/PE-punten op voor het constructeursregister.

Call for Papers

Bij deze nodigt de organisatie (Young) Professionals uit de beroepspraktijk, het onderwijs, en ook afstudeerders uit om een bijdrage te leveren aan de Geotechniekdag door hun ervaringen te delen met de aanwezigen en de lezers van het vakblad Geotechniek.

Geïnteresseerden, die een mooi onderwerp hebben op het gebied van omgevingsbeïnvloeding of ontwikkelingen op het gebied van Geografische informatie systemen van ondergrond, worden door de organisatie van harte uitgenodigd voor een inhoudelijke bijdrage aan de Geotechniekdag 2017. Uit de inzendingen zullen sprekers worden gekozen, met als criteria de relevantie voor het vakgebied, innovativiteit en de aansluiting op het thema. De organisatie hoopt weer een aantal Young Professionals te kunnen selecteren. Details ten aanzien van de presentatie en het artikel voor ‘Geotechniek’ zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

U kunt uw deelname kenbaar maken door uiterlijk 1 april de volgende informatie in te sturen:

  • Naam (& Werkgever)
  • Titel van artikel / presentatie
  • Samenvatting (100-150 woorden + eventueel één illustratieve foto)

Inzendingen kunt u versturen naar Rodriaan Spruit, r.spruit@rotterdam.nl of naar Bart van Paassen, b.van.paassen@baminfraconsult.nl. U krijgt dan uiterlijk 1 mei bericht.

De Geotechniekdag 2017 vindt plaats op dinsdag 7 november van 10.00 tot 21.00 uur in het Chassé Theater te Breda.

Website Geotechniekdag 2017 / Aanmelden

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top