De geosector is een onbetwiste groeimarkt

De geosector is een onbetwiste groeimarkt

De deur staat open voor nieuwkomers

 

De hoeveelheid data die beschikbaar is in de Nederlandse geosector is overweldigend: met satellieten wordt de gehele aardbol voortdurend gescand en gefotografeerd en daarnaast worden er te land, ter zee en in de lucht diverse in situ metingen gedaan door sensoren, 3D-scanners en robotic total stations. Met al die ingewonnen geodata houdt de sector de vrij beschikbare basisregistraties bij en helpt het andere vakgebieden deze geo-informatie te vinden, te gebruiken en toe te passen. Belangrijk en nuttig werk dus, waar we graag nieuwe mensen voor werven.

Door Anton Schutte

Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland: “Het is heel belangrijk om goed te luisteren naar potentiële nieuwkomers, ze te ondersteunen en positief te benaderen.”.

Geo-ICT Training Center, Nederland gaat ervan uit dat geo-informatie de duurzame brandstof van onze sector is en probeert dan ook op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de branche door nieuwe mensen te interesseren voor dit vakgebied. Als platform voor starters in de geosector willen we uitstralen dat hierin enorm veel leuk en interessant werk te doen is en dat er de komende jaren honderden, misschien wel duizenden, mensen extra nodig zijn. We vertellen daarbij graag dat de sector ooit klein is begonnen, maar tegenwoordig nagenoeg overal aanwezig is. Want waar de geosector ooit bestond uit een groep landmeters die één basisregistratie bijhielden (het Kadaster) en twee vakgebieden assisteerden (bouw en de civiele techniek), zijn er nu talloze organisaties en bedrijven die zich bezighouden met diverse basisregistraties en de verwerking of het gebruik van geo-informatie voor uiteenlopende toepassingen. Een aantal voorbeelden van dergelijke organisaties zijn adviesbureaus, landbouwcollectieven, architectenbureaus, baggerbedrijven, aannemers, onderwijs, natuurmonumenten, offshore, milieudiensten, softwarebureaus, veiligheidsregio’s, gezondheidszorg, verzekeraars en woningcorporaties. Dit zijn allemaal organisaties die vroeger niets of nauwelijks iets met geo-informatie deden, maar dit nu ook naar hartenlust gebruiken.

Cursussen en trainees
Met het toenemende gebruik van geodata ontstaat er ook meer vraag naar mensen die deze data kunnen inwinnen en/of bewerken. Dat betekent dat er veel opleiding moet plaatsvinden en als Geo-ICT Training Center, Nederland bieden we dan ook maandelijks diverse CAD-, GIS-, data-analysesoftware- en geodesie-cursussen aan vanuit meerdere
locaties in Nederland en vaak ook bij de klanten zelf. De laatste tijd vinden om voor de hand liggende redenen veel cursussen online plaats. Naast het geven van cursussen nemen we trainees aan die we helpen met het aantrekkelijk maken van hun CV’s voor de geosector. Dit door ze cursussen te laten volgen en ze vervolgens in te zetten bij onze opdrachtgevers met een mogelijkheid tot overname. Een enkele trainee heeft daarbij als vooropleiding de nationale GIS minor gedaan, maar de meeste hebben een hbo-studie afgerond met daarin een ICT- en/of ruimtelijke component. Naast de opleidingen die Geo-ICT Training Center, Nederland zelf geeft, werken we ook graag mee aan initiatieven om mbo en hbo-curricula te ontwikkelen. Voor NOVI in Utrecht hebben we een geo-ICT-variant ontwikkeld en het Radius College in Breda hebben we geholpen met het ontwikkelen van een geo-ICT-keuzemodule.
Momenteel werken twee van onze docenten mee in het project ‘Mbo Geodata & Design’ waarover Theo Koolen in deze uitgave vertelt. Verder zijn wij ook opleidingspartner van Skilltrade uit Voorschoten die een unieke, door de Internationale Hydrographic Organization (IHO) erkende CAT B-opleiding hydrografie verzorgt.

Door het verdwijnen van volledige opleidingen zullen landmeters op een andere manier in het beroep terechtkomen.

Landmeetkunde
Net als diverse andere vakgebieden heeft ICT het vak landmeten erg veranderd. Door de zeer geavanceerde mogelijkheden van de moderne landmeetinstrumenten, de opties die GPS biedt en de verwerkingstools die beschikbaar zijn in CAD- en GIS-software, is een groot deel van het werk zowel binnen als buiten eenvoudiger geworden. Aan nieuwe opleidingen die pur sang op landmeetkunde gericht zijn, is dan ook geen behoefte meer, zo is in de praktijk gebleken. Het is niet voor niets dat deze traditionele mbo- en hbo-landmeetkunde-opleidingen niet langer levensvatbaar zijn gebleken. De opleiding geodesie in Delft van weleer is er ook niet meer, ondanks enkele enthousiaste hoogleraren die met de opleiding, zelfs zonder studenten, door willen gaan.
Voor zeer specifieke landmetingen zoals deformatiemetingen of het uitzetten van zeer grote infrastructurele werken zijn natuurlijk nog steeds mensen nodig die een hbo- of wo-opleiding hebben gedaan en de hogere geodetische wiskunde beheersen. Maar het overgrote deel van de metingen kan worden gedaan door mensen die het mbo of lbo hebben afgerond en aanvullende cursussen landmeetkunde, total stations en GPS hebben gevolgd. Het vak landmeten pur sang heeft dus niet direct een gouden toekomst, maar echt out of business is het toch ook weer niet. Landmeten heeft een eigen plekje binnen de geosector, waarin echter zo veel meer te doen is dan landmeten. Want de millimeters van de landmeetkunde zijn natuurlijk belangrijk, maar geosectorianen, en vooral de nieuwkomers, willen graag meters maken en zien landmeten niet als eerste keuze. Ondanks alle hierboven genoemde ontwikkelingen verwachten we dat het beroep van landmeter niet zal verdwijnen. Door het verdwijnen van volledige opleidingen zullen landmeters alleen op een andere manier in het beroep terechtkomen. Een oriënterende dag landmeten is vaak heel leuk en verhelderend, zowel voor nieuwe mensen als degenen die al in de sector werken. Het komt vaak voor dat deze mensen na een dergelijke dag het licht zien: ze volgen enkele cursussen en worden alsnog landmeter. Geo-ICT Training Center, Nederland heeft met adviseur en trainer Ad van Gils ruime landmeetkundige en didactische ervaring binnen het bedrijf. Hij heeft als doelstelling meegekregen om onze landmeetcursussen verder uit te bouwen en inhoud te geven.

Aansluiten bij geosector
Er is naast landmeten niet alleen heel veel te doen in de geosector, de werkzaamheden zijn ook nog eens heel uiteenlopend. Dat blijkt alleen al uit het cursusaanbod van Geo-ICT Training Center, Nederland. Zo leiden we mensen onder andere op tot BAG-, BIM-, BGT-, WOZ-, BOR- of RO-beheerder, GIS-specialist, landmeter, maatvoerder, systeembeheerder, werkvoorbereider, CAD-tekenaar, data-analist, leidingbeheerder, hydrograaf en 3D scanoperator.
Veel van de benodigde vaardigheden binnen de geosector zijn daarbij prima aan te leren door de cursisten. Voor het werken met een CAD- of GIS-systeem is heel goed lesmateriaal beschikbaar en ook voor moderne hardware is goed gedocumenteerd hoe deze moet worden gebruikt. Geo-ICT Training Center, Nederland werkt samen met de verhuurder van landmeetkundige instrumenten Boels Laser & Survey en kan voor cursussen altijd over de meest moderne total stations, 3D-scanners en GPS-ontvangers (Topcon, Leica en Trimble) beschikken.
De uitdaging is meer de mensen te vinden die het leerproces willen doorlopen en zich willen aansluiten bij de geosector. Natuurlijk komen er op termijn honderden afgestudeerden bij van hbo Geo Media & Design van de HAS, hbo Geo-ICT in Utrecht en de nieuwe mbo-opleiding Geodata & Design. En er zijn ook diverse andere afgestudeerden van mbo-, hbo- en wo-opleidingen met een stevige geo-ICT-component. Het blijft echter belangrijk om ook goed te luisteren naar (potentiële) nieuwkomers, ze te ondersteunen en positief te benaderen in een sfeer van: ‘Dit kun jij ook, hier probeer het maar’ en ‘We willen je graag helpen in ons vak aan de slag te gaan’. Zo zetten we de deuren open en dat is heel belangrijk voor een sector waarin nog heel veel werk te verrichten is.

Website Geo-ICT

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top