Geonius partner van ProRail voor geotechnisch onderzoek

Geonius partner van ProRail voor geotechnisch onderzoek

Geonius is de komende jaren vaste, landelijke partner van ProRail voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek.

Deze maand heeft de definitieve gunning plaatsgevonden van de Raamovereenkomst Geotechnisch onderzoek door ProRail.

Dit betreft een landelijke overeenkomst waarbij drie partijen voor 3 jaar (optioneel 5 jaar) worden vastgelegd voor de uitvoering van al het voorkomend geotechnisch veldonderzoek op en langs het spoor en op aanliggende ProRail-terreinen.

De geotechnische afdeling van Geonius heeft, met ondersteuning van Hoogveld Rail uit Almelo, de beste inschrijving gedaan voor deze aanbesteding en is daarmee als eerste gekwalificeerd voor de uitvoering van de onderzoekwerkzaamheden.

Tot en met vorig jaar verliepen de aanvragen veelal via de ingenieursbureaus die de ontwerpopdrachten voor ProRail uitvoerden. Zodoende was er geen rechtstreekse relatie tussen ProRail als opdrachtgever en het onderzoeksbureau dat de geotechnische onderzoeken uitvoert. Met miscommunicatie en kostenverhoging als logisch gevolg. De huidige raamovereenkomst heeft als doel de communicatielijnen te verkorten, uitvraag en resultaat beter op elkaar af te stemmen en daarmee de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren. Daarnaast geeft een langdurige samenwerking meer mogelijkheden om gezamenlijk te innoveren en kansen gaandeweg te benutten.

De eerste opdracht die Geonius onder de raamovereenkomst gaat uitvoeren is het onderzoek voor het zuidelijk deel van de Maaslijn, het spoor vanaf de Maasbrug bij Venlo tot aan Roermond.

 

Website Geonius

Website ProRail

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top