Geomatics Day TU Delft

Geomatics Day TU Delft

Vijf Synthesis-projecten

Een Geomatics Synthesis Project (GSP) is een groepsopdracht door eerstejaarsstudenten van de MSc Geomatics-opleiding aan de TU Delft. Het doel is om een groepsopdracht met veldwerk af te ronden binnen een kleinschalig maar realistisch onderzoeksproject bij een bedrijf of aan de universiteit.

Door Remco Takken

De studenten die hun onderzoek naar de implementatie van vario-scale maps presenteerden.

 

Zo kunnen de studenten zich oefenen in de inwinning, visualisatie, bewerking, analyse en interpretatie van geodata. Ook visualisatie en projectmanagement maken deel uit van dit geheel. Tijdens Geomatics Day werden er vijf van dergelijke projecten gepresenteerd voor een luisterend publiek van medestudenten en geïnteresseerde bedrijven.

Building a Skyview Webportal
Het project Urban Horizon is opgezet om een gebruiksvriendelijk portaal te kunnen opzetten waarin de waarden van de Skyview Factor (SVF) kan worden opgevraagd op coördinaten. SVF-waarden worden gewoonlijk met 0 en 1 aangeduid. Bij ‘0’ is de lucht helemaal weggedrukt door obstakels en bij ‘1’ is de hemel geheel zichtbaar. Het studententeam toonde fascinerende beelden van enkele Skyviews. Het lijken cirkelvormige, omhooggerichte panoramafoto’s met gebouwen aan de randen van de cirkel. Zo’n beeld wordt gegenereerd middels Structure from Motion, een proces waarbij 3D-geometrie wordt verkregen uit een serie 2D-beelden van verschillende standpunten van hetzelfde object. De output van zo’n ‘SfM’ is een gebundeld bestand waarin puntenwolkdata zijn verzameld, waarden van de camera, zoals het centrum en de rotatie, en de correlatie tussen data en hardware.

3D Mapping of the Floriade Site (Almere, 2022)
3D-computermodellen zijn goed inzetbaar om de echte wereld te visualiseren. Ze worden dan ook steeds meer ingezet in mobiele apps, virtual reality en andere toepassingen. Zo wil de Floriade in Almere beschikken over een ‘lichtgewicht’ 3D-model dat geschikt is voor allerlei toepassingen. De plannen voor een Digitale Floriade in 2022 in Almere zijn inmiddels (ook) vertaald naar een Synthesis Project. Een groep studenten bouwde C++ software, getiteld NARUX3D, die in staat is om automatisch gebouwen te reconstrueren uit een set camerabeelden van een drone of een gewoon fototoestel. Op dit moment kunnen de medewerkers van de Floriade de voortgang van hun projecten door de tijd vastleggen in 3D.

Monitoring Subsidence of Houses Using Advanced Sensors
De bijnaam van het studentenproject over de verzakking van huizen was heel toepasselijk ‘Code Oranje’. De huidige situatie van enkele verzakte huizen in Rotterdam-Noord werd bepaald op basis van zichtbare vervorming van de gebouwen, scheuren in de muren en inspectie van de fundering. Ook konden de studenten iets zeggen over de oorzaken van de verzakking. Door verdroging van de ondergrond is er negatieve frictie ontstaan in de houten palen die de fundering vormen. De aanwezige zuurstof in het hout kan voeding geven aan schadelijke bacteriën. Het was boeiend om de overwegend buitenlandse groep studenten te horen praten in Oud-Nederlands bouwjargon, zoals het ‘langshout’, ‘paalkop’ en ‘kesp’. Met de verkregen inzichten wilden de studenten er achter komen of de aanwezige sensoren te vergelijken zijn met InSAR-data. Dat bleek lastiger dan gedacht: de verzakking zou ter plekke wel eens per gemeten punt kunnen verschillen, zodat iedere vergelijking tussen verschillende sensoren mank gaat. Het werd in ieder geval duidelijk dat straten en huizen andere verzakkingspercentages kenden. Verder wilden zij weten hoe sensordata rondom de waterniveaus zich verhielden met metingen van burgers en de gemeente. Dat bleek gelukkig een goede match te zijn.

Bicycle Route Choice in Urban Areas
Eén van de studentenprojecten hield zich bezig met hogesnelheidsfietspaden. Naast voor de hand liggende parameters zoals: weinig bochten en (slimme) verkeerslichten, doorgaand en breed, richtten de studenten zich vooral op de aantrekkelijkheid van de routes. Helaas werd er nauwelijks een verband gevonden tussen de populariteit van de fietsroutes en de openheid van het landschap en gevoelde monotonie in drukke straten in twee stedelijke voorbeelden in Noord-Brabant.

 

Bij het onderzoek waarin cyclist route choice modelling werd toegepast, vonden de studenten op basis van hun variabelen geen eenduidig beeld waar Nederlandse fietsers aan zouden voldoen.

Fitness for Use Vario Scale Maps
Gebruikers van topografische data van het Kadaster willen deze geodata kunnen gebruiken op hun pc’s, maar ook op een tablet of mobiele telefoon. Daarvoor zijn algoritmes nodig die kaartgeneralisatie in verschillende schalen faciliteren. Deze eerstejaarsstof aan de Geomatics-opleiding werd door de studenten omgezet in een demo die laat zien dat verschaling in principe toepasbaar is voor iedere gewenste resolutie.

Bedrijven
De sprekers uit het bedrijfsleven (Sweco, Esri, CGI, Tensing, Geometius en Voort) hadden allen een bescheiden stand opgezet voor geïnteresseerde studenten. Of was het andersom? Geïnteresseerde bedrijven hadden een bescheiden stand opgezet in de hoop dat de meest talentvolle eerstejaars even langskwamen voor een goed gesprek? Jessica Vosmeer en Jobbe Spelmink van Voort hadden een treffende titel voor het geven van de ideale elevator pitch: “Who Am I and What Am I Doing Here?”

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top