Geokompas biedt nieuw opleidingsconcept voor de geo-branche

Geokompas biedt nieuw opleidingsconcept voor de geo-branche

In de geo-branche speelt al jaren een tekort aan personeel. Landelijk ligt er een behoorlijke opgave voor het inwinnen, verwerken en beheren van geo-data, maar het aantal geschoolde geo-medewerkers wordt lang niet genoeg aangevuld vanuit de landelijke opleidingen.

Geokompas komt daarom met een nieuw concept: het zelf opleiden én detacheren van geo-personeel. Kandidaten krijgen hiermee een opleiding én een baan.

Landelijk tekort, grote opdracht
Vanuit de overheid wordt steeds meer wetgeving van kracht die in de uitvoering vraagt om meer mensen die het geo-domein kennen, bijvoorbeeld rondom de basisregistraties. Verschillende registraties van objecten moeten worden samengevoegd in één samengestelde objectregistratie. Hierin wordt een object als een gebouwd maar op één plek geregistreerd in plaats van drie verschillende. De data in de bestaande registraties bevat veel tekortkomingen en vergt daarmee groot onderhoud. Dat vraagt in heel Nederland om mensen die bekend zijn met geo-data en Geografische Informatiesystemen. De landelijke opleidingen bieden hiervoor niet genoeg kandidaten en de bestaande uitstroom groeit vaak snel door naar andere functies. Daarmee is er te weinig aangroei van kandidaten voor geo-werkzaamheden op mbo-niveau.

Enthousiasmeren van kandidaten
Geokompas gaat actief op zoek naar schoolverlaters, mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of bijvoorbeeld thuis zitten en graag weer aan het werk willen. Geokompas laat mensen kennismaken met de geo-branche en biedt enthousiaste kandidaten vervolgens de keus uit twee verschillende opleidingen: een praktijkopleiding tot landmeetassistent/geo-inwin operator en een praktijkopleiding GIS & geo-gegevensbeheer.

Praktijkopleiding en stage
De opleidingen bestaan uit een basisopleiding van 15 dagen en een praktijkstage van 23 weken. De lessen worden gegeven door zeer ervaren docenten uit de praktijk en kandidaten krijgen vanuit Geokompas een coach die hem of haar begeleidt en waar nodig ondersteunt. 

Werken en doorleren
Na de opleiding detacheert Geokompas de kandidaten als data-/gis-medewerker bij een gemeente of een waterschap of als landmeetassistent bij een ingenieursbureau of aannemer. Hiermee is er na de opleiding direct een werkplek beschikbaar. Ook krijgen kandidaten alle mogelijkheden om zich verder te verdiepen in het vakgebied. Zo kunnen ze zichzelf blijven ontwikkelen. Hiervoor kunnen data-medewerkers een jaar lang gebruik maken van de online leeromgeving van Esri Nederland en voor assistent landmeters bestaat de mogelijkheid om op termijn door te stromen naar de deeltijd mbo-opleiding Landmeter aan het SOMA in Harderwijk.

Samengevoegde kennis met gezamenlijk doel
Geokompas is ontstaan uit een samenwerking tussen MUG Ingenieursbureau en Sjoerd van der Wiel (Fervent Groep). Twee partijen die gezamenlijk inhoudelijke kennis van het geo-domein combineren met kennis van opleiden en trainen.

De intentie is om:

  • medewerkers een startpunt te geven voor een leven lang ontwikkelen in de geo-branche
  • de kennis- en capaciteitsleverancier te zijn op het gebied van geo-gegevensinwinning, -beheer en gebruik

Website Geokompas

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top