GeoFort verwelkomde 10.000e leerling dit jaar

GeoFort verwelkomde 10.000e leerling dit jaar

GeoFort heeft op 7 december 2017 haar 10.000e leerling van dit jaar ontvangen! Het was Chanon Hasuwannakit uit Thailand. Het aantal is een record sinds de opening van het science-center.

De gelukkige bezocht het GeoFort tijdens het International Junior Science Olympiad (IJSO), een internationale science-olympiade waar driehonderd getalenteerde jongeren uit vijftig landen van vijftien jaar of jonger gestimuleerd en uitgedaagd worden op het gebied van science en technologie. Dit jaar wordt de olympiade met thema ‘Water en Duurzaamheid’ van 3 tot en met 12 december 2017 gehouden in Arnhem. GeoFort is een educatief themapark op het gebied van cartografie en navigatie gevestigd op een spannend fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. GeoFort heeft in 2016 de Children in Museum Award ontvangen van een internationale jury.


Waterschap
De leerlingen gingen op bezoek bij waterschappen in Nederland. Een deel van deze groep kwam naar de Waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland. Op uitnodiging van Waterschap Rivierenland zijn deze leerlingen aan de slag gegaan met de module Crisis Management. Er werd een virtuele dijkdoorbraak gesimuleerd. Met behulp van actuele digitale kaarten en Geografische Informatie Systemen moesten ze evacuaties plannen, routes bepalen en opvangmogelijkheden aanwijzen. De onderlinge communicatie hierin is cruciaal. “Heel trots ben ik dat wij als relatief jong science-center al zo veel leerlingen op het fort krijgen. Het educatieve programma voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs leerlingen sluit mooi aan bij de ‘21st century skills’ die leerlingen leren en draagt bij aan het landelijke Techniekpact. Een bezoek aan GeoFort past naadloos in het techniekonderwijs van scholen. Naast het feit dat leerlingen er wat van leren staat de ‘Sense of Fun’ voorop. Kinderen leren immers makkelijker en onthouden dingen beter als het leuk is. Hopelijk is dat ook de reden waarom zoveel scholen elk jaar weer terugkomen”, aldus Willemijn Simon van Leeuwen, directeur GeoFort.

Website GeoFort

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top