Geodan start Vergunningchecker voor overheid en de bouw

Geodan start Vergunningchecker voor overheid en de bouw

Geodan introduceert de Vergunningchecker, voor het optimaliseren van de dienstverlening van vergunningverleners en -managers. De digitale tool geeft burgers en bedrijven direct inzicht in de haalbaarheid van een initiatief en levert betere aanvragen op. Geodata spelen hierin een verrassende rol.

De Geodan Vergunningchecker geeft direct inzicht in welke vergunningen nodig zijn als men gaat bouwen, slopen, kappen, graven of lozen op elke locatie in Nederland. Een geautomatiseerd systeem filtert integraal op basis van activiteit en locatie 4500 omgevingsvergunningen van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Met als resultaat een overzicht van de vergunningen die men nodig heeft voor díe activiteit op díe plek, uitgesplitst naar bevoegd gezag. Dat maakt de dienstverlening uniek in Nederland. De toevoeging van geodata aan de juridische beslisbomen in de Vergunningchecker vergroot de gebruiksvriendelijkheid en daarmee de bruikbaarheid van de tool.

In de geest van de Omgevingswet

Deze nieuwe dienstverlening ademt de ‘geest van de Omgevingswet’ en is een voorloper op de integrale informatievoorziening die de overheid voorstaat. Geodan helpt immers waterschappen en gemeenten in hun ambitie burgers en bedrijven beter van dienst te zijn bij het inrichten van de fysieke leefomgeving. De Vergunningchecker serveert de regelgeving op een toegankelijkere en bruikbare manier, waardoor de aanvragen beter zijn en de administratieve druk vermindert. Bovendien biedt de tool ook de vergunningverlener meer informatie omdat de verplichtingen van andere overheden in hetzelfde gebied te zien zijn.

Vergunningchecker voor de bouw

Voor bouw- en infrabedrijven introduceert Geodan de komende maanden ook een Vergunningchecker. Omdat er op elke locatie zo’n 80 vergunningen rusten en fouten veel tijd en geld kosten, zijn ze gebaat bij een snel en goed inzicht in welke vergunningen nodig zijn. Daarnaast lanceert Geodan voor een betere grip op het vergunningentraject de Geodan Vergunningenmanager.

In co-creatie met overheden en bouw

Deze nieuwe dienstverlening komt tot stand in nauwe samenwerking met de juristen van Puntinfo, die zorgen voor een betrouwbare ontsluiting van wet- en regelgeving in begrijpelijke taal. Ook gemeenten, waterschappen, provincies en bouwondernemingen werken in een proces van co-creatie nauw samen om deze dienstverlening inhoudelijk goed neer te zetten.

Website Geodan

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top