GeoBuzz 2021: we komen weer samen

GeoBuzz 2021: we komen weer samen

Live in november!

 

Een jaar geleden waren de organisatoren gestart met de voorbereidingen van GeoBuzz 2020. Noodgedwongen moesten ze stoppen. De programmacommissie had het raamwerk voor een mooi programma gemaakt. De studentencommissie had haar programma in de steigers. De beursinschrijvingen kwamen op gang. Toen kwam corona. 

Door de redactie

GeoBuzz komt in 2021 met het gevoel van 2019: een live netwerkevent waar ontmoetingen centraal staan. Foto: Alex de Haas.

De verwachting dat de invloed van corona snel over zou zijn, was wel erg optimistisch. Niets bleek minder waar. GeoBuzz in 2020 omvormen naar een corona-bestendig evenement was weliswaar mogelijk geweest, maar deed in de ogen van de organisatie geen recht aan het karakter van GeoBuzz. Het is nu eenmaal een netwerkbijeenkomst die staat of valt bij de ontmoetingen en volle presentatiezalen waar je informatie ophaalt. Met grote spijt, maar vanuit die realiteit is daarom besloten in 2020 geen GeoBuzz te organiseren. Door de onverwacht snelle komst van meerdere vaccins ziet het ernaar uit dat in het najaar weer netwerkevenementen mogelijk zijn. En wel op zo’n wijze dat er geen beperkingen zijn zoals 1,5 meter afstand. Want dat is voor de organisatie een voorwaarde voor GeoBuzz. Ontmoetingen moeten volop mogelijk zijn voor iedereen, zonder beperkingen. Anders niet.

Met die verwachting heeft de organisatie de GeoBuzz weer opgepakt. De reacties zijn in eerste instantie heel positief, dus: wat gaat er gebeuren?

Programma
Qua programma wordt er een kwaliteitsslag gemaakt. Waren er voorheen zeer veel presentaties, nu zijn er een beperkt aantal presentaties per thema. Per dag zijn er twee dagvullende themaprogramma’s. Ingebed tussen een plenaire en inspirerende opening en afsluiting, zijn er drie blokken met presentaties over een thema. De thema’s zijn:

Klimaatadaptatie & Energietransitie 

Een van de grote maatschappelijke thema’s op dit moment is de klimaatadaptatie. Hierin zijn veel ontwikkelingen. Een van de grote uitdagingen is om Nederland energieneutraal te maken. Er worden 30 RES’en (Regionale Energie Strategie) gemaakt, die met elkaar invulling geven aan de landelijke ambitie.

Smart Mobility 
De mobiliteitsontwikkelingen gaan snel. Op GeoBuzz wordt aan dit belangrijke maatschappelijke thema volop aandacht gegeven. De organisatie roept op om innovaties te laten zien, ervaringen te delen en het gesprek hierover aan te gaan.

De presentaties van GeoBuzz 2021 zullen in het teken staan van Klimaatadaptatie & Energietransitie, Smart Mobility, Omgevingswet en Digital Twins. Foto: Alex de Haas.

Omgevingswet
We staan aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Dit is de grootste stelselwijziging die Nederland tot op heden kent. Met daarin een bepalende rol voor de informatievoorziening, waarbij geo-informatie onontbeerlijk is. Hoe wordt invulling gegeven aan de ambities van de Omgevingswet voor een betere, snellere en eenvoudigere dienstverlening vanuit overheden? Hoe maken we initiatieven mogelijk en waar staan we aan de vooravond van de invoering?

Digital Twins

Bij GeoBuzz 2019 was het begrip Digital Twin nauwelijks waarneembaar. Nu is er een explosie aan ontwikkelingen rondom Digital Twins. Alle reden om dit thema op GeoBuzz te programmeren. Wat is de waarde van Digital Twins voor de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe waardevol zijn Digital Twins en hoe maak je die? Inzichten, innovaties en ervaringen worden gedeeld.

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt dat iedereen voor één of meerdere thema’s de presentatievoorstellen kan indienen. Geïnteresseerden hebben tot 15 mei de mogelijkheid om dit te doen via de GeoBuzz-website.

Ook dit jaar zullen er weer talloze demonstraties bij te wonen zijn. Foto: Alex de Haas.

Commerciële presentaties 
De komende GeoBuzz krijgen bedrijven de gelegenheid om commerciële presentaties te geven. Dit gebeurt in speciale Streamtheaters op de beurs. De presentaties worden live gestreamd. Geïnteresseerden kunnen gratis meekijken: live en achteraf. Via de GeoBuzz-website is hiervoor een presentatieplaats te reserveren.

Studentenprogramma 

GeoBuzz wordt traditioneel goed bezocht door studenten. Het is een belangrijk evenement voor hen om zicht te krijgen op de arbeidsmogelijkheden. Voor exposanten is dit een gelegenheid om hun HR-manager aanwezig te laten zijn.

Zij kunnen studenten vertellen over de werk- en stagemogelijkheden in hun organisatie. De studenten krijgen een eigen programma, kunnen aansluiten bij de themaprogramma’s en worden actief uitgedaagd om bij de exposanten langs te gaan.

GeoBuzz-beurs

De GeoBuzz-beurs is het netwerkcentrum voor ontmoetingen. Het is de plaats voor GeoBusiness NL, overheden en andere organisaties om zich te laten zien. Er is ruimte voor grote bedrijven, mkb en start-ups. Veel beursplaatsen zijn al bij voorinschrijvingen vanuit 2019 gereserveerd.

www.geobuzz.nl

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top