GeoBusiness Nederland viert 15-jarig bestaan

GeoBusiness Nederland viert 15-jarig bestaan

Op 22 november 2022 was het precies 15 jaar geleden dat GeoBusiness Nederland officieel van start ging.

En dat werd gevierd natuurlijk!

 

Samen met GeoBusiness partner Earth Valley was er een symposium georganiseerd dat van start ging na ontvangst met een feestelijk drankje.
Onder de titel ‘Geo buiten de grenzen’ kwamen een aantal leden aan het woord.

Koos de Vries van Medusa Explorations vertelde over hun geofysich onderzoek naar klimaatverandering op Spitsbergen. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft men gebiedsdekkende metingen gedaan naar de diepte van de permafrost (altijd bevroren ondergrond). Door de snelle klimaatverandering in het arctisch gebied komt de permafrost-laag in de zomer steeds dieper te liggen, met als gevolg het verlies van draagkracht van de bodem (verzakkende huizen), versnelde afschuivingen en erosie, verandering van de ecologie en verlies van historische en archeologisch bodemarchief.

Vanuit Jong GeoBusiness NL vertelde Puck Flikweert van CGI over het verbinden van de twee werelden van schematische en geografische data bij Prorail. Tot voor kort bestonden de geografische en schematische data in twee verschillende werelden. De schematische kaarten worden getekend in een handmatig en arbeidsintensief proces. Samen met ProRail ontwikkelt CGI een algoritme dat op basis van geografische data automatisch een schematische kaart van het spoor en bijbehorende objecten kan genereren.

Douwe Blanksma vervulde zijn rol als dagvoorzitter met enthousiasme en passie voor het geo-werkveld

Ron Looij, senior projectleider bij de gemeente Utrecht gaf tijdens zijn presentatie inzicht in de complexiteit van grootschalige gebeurtenissen in de openbare ruimte zoals de Vuelta Holanda. Belangrijk hierbij is de inzet van data en innovatie, en de samenwerking van stakeholders om hier grip en voorsprong op te houden voor nu en in de toekomst.

Al met al een inspirerend en interessant symposium waarbij Wouter van Daal (kwartiermaker Earth Valley bij de ROM Utrecht Region benadrukte dat Earth Valley – het nieuwe eco-systeem op de as Utrecht – Amersfoort – een speerpunt in de regio is. In de stedelijke leefomgeving komen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie samen. De samenhang en integraliteit van opgaves in dichtbevolkte gebieden vragen daarnaast steeds meer om (geo)data, digital twins, ICT en artificial intelligence voor draagvlak (burgerparticipatie), besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke realisatie. De Utrecht regio heeft een unieke mix van bedrijven en kennisinstellingen die een grote bijdrage leveren aan deze opgaves.

Een toast op de volgende 15 jaar!

Website GeoBusiness NL

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top