GeoBIM Europe

GeoBIM Europe

Op 24 en 25 november organiseerde Geospatial Media and Communications GeoBIM Europe 2016.

Dit tweedaagse GeoBIM Europe leek op het eerste gezicht op dezelfde leest geschoeid als voorgaande edities: in twee dagen nemen sprekers uit heel Europa de bezoekers mee in ontwikkelingen rond digitale standaarden in de bouw. Waar de presentaties gewoonlijk een hoog abstractiegehalte hadden, grote organisaties zoals Rijkswaterstaat namen altijd een prominente plek in het programma in, was er dit jaar ook ruimte voor praktische toepassingen en initiatieven van onderaf.

Europe
Het woord ‘Midden- en Kleinbedrijf’ viel zelfs, en wel uit de mond van Guido Sabatini van het EBC. Bart de Lathouwer van het Open Geospatial Consortium sprak mensentaal toen hij uitlegde dat het bouwen van een 3D stadsmodel doenlijk is, maar dat vooral het onderhouden ervan een uitdaging is. Hij liet de ‘Dynamizer’ zien, een tool die de factor ‘tijd’ toevoegt aan een 3D-model voor zonnestudies. Ook hij kwam met praktische voorbeelden, zoals een overstromingsmodel.


Het ging tijdens het congres onder meer over geografische informatiesystemen, bouwinformatiemodellen en assetinformatiemodellen. De Britse BIM-specialist Phillip Jackson kwam met een ultrakorte samenvatting: “Het is allemaal data”. Inderdaad, waar het om gaat is digitalisering in de bouw. Dat dit niet voor iedereen even makkelijk is, illustreerde Lars de Vries met de verzuchting dat de afkorting BIM wel haast moest staan voor Bizarre Information Mismatch. Ook Bentley’s Jan Blaauboer normaliseerde de zware technische zweem die nog altijd over BIM hangt. “Onzin”, zo stelde hij, “En bovendien: er is niets nieuws onder de zon. In andere sectoren werkt men al jaren met vergelijkbare informatiemodellen, maar daar noemen ze het PLM: Product Lifecycle Management.”

Europe

De tweede dag had als focus Facility Management, en ook daar was de eindgebruiker nooit ver weg. Indoor mapping, hoge vastgoedtaxaties dankzij de inzet van BIM. De notie dat ingenieurs en constructeurs nog wel eens in de techniek blijven hangen, en vol trots de complexiteit van hun modellen willen benadrukken werd van tafel geveegd: een 3D-Model is voor de meeste leken gemakkelijker te begrijpen dan een lijntekening van een plattegrond. Zij zien een technisch verantwoord 3D-model als een game!

Europe

Meer achtergronden omtrent de integratie van geo-informatie met bouwinformatiemodellen is te lezen in het eerste GIS-Magazine van 2017.

Website GeoBIM Europe 2016

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top