Het gebruik van Geo bij veiligheidsregio’s……

Het gebruik van Geo bij veiligheidsregio’s……

‘Er is nog veel winst te behalen!’

 

Hulpverlening door de veiligheidsregio’s
Voor veiligheidsregio’s heeft het toepassen van geo-functionaliteit en geo-informatie in hun werkprocessen grote toegevoegde waarde. Geo-toepassingen zijn bedoeld om de beschikbare data van een locatie of werkgebied aan te reiken.

De hoeveelheid aan beschikbare data neemt toe en data op basis van Geo is voor de hulpverlening onder tijdsdruk erg overzichtelijk en waardevol. Visualisatie is belangrijk om geodata beter te kunnen duiden. Daarnaast is een eenduidig beeld op de kaart van belang om een situatie helder weer te geven.

Geo-functionaliteit ondersteunt nu al een aantal werkprocessen bij de hulpverlening.

Er is nog heel veel winst te behalen bij:

  • Het verder opzetten van data,
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de data,
  • Informatieknooppunten ontwikkelen waarbij geografische ordening een belangrijke rol speelt,
  • Het doorontwikkelen van operationele systemen,
  • Het toepassen van Business Intelligence in combinatie met een Geografisch Informatie Systeem,

Nieuwe opleiding voor de veilgheidssector
De veiligheidssector heeft grote behoefte aan medewerkers met kennis van Geografische Informatie Systemen. Daarom hebben Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en NieuwlandGeo gezamenlijk een speciale opleiding opgezet met casuïstiek en data van de veiligheidssector.

Het belangrijkste doel daarbij is het leveren van díe informatie die gebruikt kan worden om sneller betere besluiten te kunnen nemen.

 

Geo in de veiligheidsregio
Het werkveld heeft inmiddels al een aantal goede gistechneuten die de al beschikbare data kunnen ontsluiten. Het verrijken van processen door de inzet van geo-functionaliteit in applicaties is de volgende stap. Het is belangrijk om meer toepassingen te ontwikkelen.
Daarvoor is een bredere kennis nodig bij meerdere collega’s.

In 2015 is vanuit het IFV de vakgroep GEO opgezet, waar inmiddels 75 mensen in deelnemen. Dit heeft al geleid tot het gebruik van landsdekkende geodata. Maar er is nog veel te doen. Bijvoorbeeld aan standaardisatie in kaartgebruik en cartografie voor de leesbaarheid van de kaarten.
Maar de grootste uitdaging ligt met name in het gebruiken van geo-informatie in het werkproces. De vakgroep bespeurt overal in de organisatie de behoefte aan medewerkers met gespecialiseerde vakkennis.
Aangezien de kennis op het gebied van Geo nog op veel plekken ontbreekt, wordt er nu op initiatief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een gerichte opleiding aangeboden om medewerkers te scholen.

Het initiatief is inmiddels breder getrokken, want deze opleiding wordt nu aangeboden voor deelnemers uit alle veiligheidsregio’s.

In oktober wordt gestart met deze nieuwe en tegelijkertijd geijkte opleiding. NieuwlandGeo verzorgt deze opleiding met ervaren vakdocenten op locatie.

 

Website NieuwlandGeo

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top