Geo-trends en business op InfraTech 2019

Geo-trends en business op InfraTech 2019

Dertiende editie van 15 tot en met 18 januari in Ahoy

In januari 2019 is Rotterdam Ahoy weer vier dagen het middelpunt van de Nederlandse infrasector met InfraTech 2019. InfraTech wordt voor de 13e keer georganiseerd, telt meer dan zeshonderd exposanten en trekt ruim 21 duizend bezoekers. Tijdens deze editie presenteert het geo-bedrijfsleven zich op het GeoBusiness NL Plein en zorgt het voor een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het programma.

Door de redactie

Het centrale thema van InfraTech 2019 is ‘Future Proof’.

Op het GeoBusiness NL Plein (5.303) bundelt het geo-bedrijfsleven voor het eerst zijn krachten tijdens InfraTech 2019. Op dit plein presenteert GeoBusiness Nederland zich met de bedrijven Andes, Boels Geo & Safety, CycloMedia, Geomaat, GeoNext, IMAGEM, Leica Geosystems, NEO, Topcon Positioning Netherlands en Merkator.

Geo-informatie cruciaal
Het gebruik van geo-informatie en technologie is gemeengoed geworden in onze huidige maatschappij. Zonder dat de burger, bedrijven en overheden zich hiervan bewust zijn, is geo-informatie een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten en cruciaal in bedrijfsprocessen.
Het wordt overal voor gebruikt, bij communicatie en navigatie, maar ook bijvoorbeeld bij het controleren van nutsvoorzieningen. Als ergens de stroom uitvalt, kan de storing met behulp van geo-technologie worden gevonden en kunnen alternatieve routes in het netwerk worden bepaald.
“Ruim tachtig procent van alle informatie heeft een ruimtelijke component. Tijdens InfraTech laten wij zien hoe deze informatie en technologie bijdraagt aan hoogwaardige en innovatieve oplossingen, onder meer voor de ontwikkeling van een efficiënte infrastructuur, duurzame gebouwen, energietransitie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet“, aldus Camille van der Harten van de branchevereniging GeoBusiness Nederland. “Wij laten zien hoe wij grote hoeveelheden data inwinnen en verwerken tot direct toepasbare informatieproducten en slimme oplossingen bieden voor informatievraagstukken.“
Vanuit het GeoBusiness NL Plein wordt een bijdrage geleverd aan het programma, worden presentaties op elkaar afgestemd en wordt er een verbinding gelegd tussen de verschillende pleinen op de beursvloer met als thema #GeoFutureProof.

Nederlandse Infra ‘Future Proof’
Het overkoepelende thema ‘Future Proof’ staat centraal voor het totale programma. Onderwerpen als de Omgevingswet, openbare ruimte, marktvisie en jonge mensen en nieuwe technologieën komen steeds weer terug. Trends als digitale infra, ketensamenwerking, duurzame leefomgeving, energietransitie en slimme logistiek zullen de rode draad vormen.
Dit wordt gepresenteerd met een afwisselend programma gericht op het delen en inspireren van (nieuwe) kennis. Het programma zal gebaseerd zijn op de vier trends die dit jaar centraal staan en de vragen die ze oproepen. Deze trends zijn slimme logistiek, digitale infra, duurzame leefomgeving en ketensamenwerking.
Voor slimme logistiek geldt dat er verschillende ontwikkelingen een rol spelen: auto’s worden steeds slimmer en onze wegen steeds voller. Dat vraagt om slimme infrastructuur en bijvoorbeeld communicerende en autonoom opererende verkeerslichten. Maar hoe zit het met de veiligheid? Niet alleen de veiligheid van mens en omgeving, maar ook de veiligheid van al die data?
Voor de digitale infra geldt dat infrastructuur in de toekomst minder uit asfalt en beton bestaat en meer uit nullen en enen. Big data vragen om groots denken. Innovaties zijn steeds vaker digitaal. Start-ups brengen nieuwe technologieën, maar hoe kunnen die start-ups uitgroeien tot scale-ups?
Mobiliteit groeit niet alleen, het moet ook duurzaam zijn, dat is de kern van de trend duurzame leefomgeving. Bovendien dient het toekomstbestendig te zijn. En circulair. Dat betekent dat we over de landsgrenzen heen moeten kijken. Want het klimaat trekt zich van grenzen niets aan. Infra raakt steeds vaker aan andere maatschappelijke opgaven.
Ten slotte is er nog de trend van ketensamenwerking. Infra van de toekomst vraagt om andere manieren van samenwerken. Om andere manieren van contracteren. Voldoet de manier waarop opdrachtgevers aanbesteden straks nog wel? Kan de sector uit de voeten met bestaande wet- en regelgeving? Kopen opdrachtgevers wel slim in en managen ze hun assets op de juiste manier?

De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in een viertal thema’s die allemaal een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen.

Thema’s en pleinen op de beursvloer
De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in een viertal thema’s die alle een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen: Water & Riolering, Infra, Infra & Innovatie en Openbare Ruimte & Mobiliteit. Op en rond de beursvloer vindt een uitgebreid kennisprogramma plaats waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers verbinding leggen op verschillende pleinen.
Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar ook Nederlandse gemeenten zich presenteren. Dit doen zij op het Gemeente Plein met uitdagende projecten en bijzondere oplossingen. Maar ook de Vereniging Stadswerk Nederland, een belangrijk forum van gemeenteambtenaren op het gebied van de fysieke leefomgeving, geeft acte de présence. Gemeente Rotterdam, gastheer van InfraTech 2019, is kartrekker van het Gemeente Plein. De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) biedt leden de mogelijkheid om samen op te trekken op het VMS Plein. VMS is een ketenorganisatie die de bestratingsbranche vertegenwoordigt. Openbare Ruimte & Mobiliteit focust op partijen die zich bezighouden met mobiliteitsoplossingen en openbare ruimtes in stedelijk of landelijk gebied. Binnen dit segment valt: Bestrating, Groenvoorziening (aanleg en onderhoud), Inrichting openbare ruimte/buitenruimte, Signalering/bewegwijzering, Straatmeubilair, Verkeersgeleiding, Verkeersmeet- en regelsystemen, Verlichting en Vervoers- en mobiliteitsoplossingen.
Op de Provincie Boulevard presenteren de twaalf Nederlandse provincies hun meest toonaangevende provinciale infraprojecten en de allerlaatste innovaties. Provincies laten hier zien dat ze, naast een grote opdrachtgever, ook een werkgever zijn waar werknemers écht een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam en bereikbaar Nederland. Rondom GWW, verantwoordelijk voor het ‘Rondom GWW Plein’, is een organisatie van verschillende MKB-bedrijven in de grond-, weg-, en waterbouw uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Een aantal ingenieursbureaus presenteren zich onder leiding van Koninklijke NL Ingenieurs gezamenlijk op het Ingenieurs Plein. Hier aandacht voor de aanleg van nieuwe tunnels. Vaak heel traditioneel met caissons, soms gewaagder door ze te boren. Maar iedere tunnel vraagt weer om nieuwe en innovatieve technieken, is het niet bij de aanleg dan wel voor de installaties. Het maakt tunnelbouw tot een hightech industrie. Op een speciaal Tunnel Plein presenteren bouwers, ingenieurs, constructeurs, installateurs en fabrikanten van materieel de actuele stand der techniek.

Ook Smart Mobility heeft een prominente plek op de beursvloer van InfraTech 2019. Een eigen plein met ruimte voor iedereen die een slimme oplossing biedt voor problemen die nu nog nauwelijks zichtbaar zijn, maar waarmee Nederland veilig, betrouwbaar en bereikbaar blijft. Dat kunnen slimme verkeerslichten zijn, oplaadstroken in het wegdek of bijvoorbeeld communicerende verkeersborden.
Op het Start-up Plein brengt Holland ConTech & PropTech veelbelovende bouw en infra start-ups & grown-ups bij elkaar. Iedere dag zijn hier sessies en pitches van bijzondere bedrijven te zien.

Over InfraTech 2019
InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.
InfraTech 2019 is meer dan alleen een vakbeurs. Samen met strategische partners als Bouwend Nederland, CROW en De Bouwcampus en gastheren Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam is InfraTech bij uitstek een plek om kennis op te doen en te delen.
Met circa 650 exposanten, de vele kennispleinen, seminars, workshops en inspirerende key-notes draagt het evenement zijn steentje bij aan het toekomstbestendig maken en houden van de Nederlandse infrasector.

Bezoek
InfraTech vindt plaats van 15 tot en met 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. De beurs opent elke dag om 10.00 uur en sluit respectievelijk om 18.00, 21.00, 18.00 en 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen InfraTech 2019 gratis bezoeken door zich te registreren via de onderstaande website.
GeoBusiness Nederland en Andes, Boels Geo & Safety, CycloMedia, Geomaat, Geo-Next, IMAGEM, Leica Geosystems, NEO, Topcon Positioning Netherlands en Merkator begroeten u graag op standnummer 5.303.

Website InfraTech 2019

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top