Geo-sector slaat de handen ineen rondom de coronacrisis

Geo-sector slaat de handen ineen rondom de coronacrisis

Geo-sector slaat de handen ineen rondom de coronacrisis

Vandaag is er een brief uitgegaan namens GeoBusiness Nederland en het Geo-Informatie Nederland gericht aan opdrachtgevers zoals RWS, VNG, de Waterschappen, het Kadaster etc.


De coronacrisis heeft grote invloed op onze maatschappij. Ook in onze geo-sector beginnen wij de impact te voelen van de maatregelen die genomen moeten worden in de aanpak van het coronavirus (COVID-19). Er wordt nu veel van ons gevraagd in een nieuwe en onbekende situatie.

We kunnen dit niet alleen. Dit vraagt om samenwerking, flexibiliteit en creativiteit. Op de eerste plaats zijn wij bezorgd over het welzijn van onze medewerkers, collega’s, opdrachtgevers en hun naasten. Zakelijk gezien streven wij, net zoals in andere sectoren, naar de continuïteit van werkzaamheden en projecten in de geo-sector.

De regering verdient alle complimenten voor het grote pakket aan steunmaatregelen dat is opgesteld voor ondernemers. Dit is een geweldig vangnet en het is goed te weten dat je hier als ondernemer op kunt terugvallen. Echter, wij zien mogelijkheden om de werkzaamheden in onze sector draaiende te houden zonder direct een beroep te hoeven doen op het pakket aan steunmaatregelen. Onze branche is goed ingericht om op afstand te werken voor de verwerking en analysering van data en het ontwikkelen van Geo-ICT tooling. Hiermee dragen wij nadrukkelijk bij aan de oproep om zoveel mogelijk contacten te vermijden, terwijl de data inwinning in belangrijke mate solistisch wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt het overgrote deel van het geo-informatie en analyse werk, zoals data-science en engineering, digitaal uitgevoerd. En niet onbelangrijk, locatie gebaseerde informatie isin crisissituaties zoals deze cruciaal voor veel overheden en daar kunnen wij gezamenlijk invulling aan geven. De opdrachtgevers in de publieke en private sector doen hun uiterste best om de werkzaamheden te continueren. Maar, we zien ook dat in een eerste reactie sommige bestaande werkzaamheden worden afgezegd en nieuwe projecten worden uitgesteld of stopgezet. Dat is niet nodig!

Daarom roepen wij alle opdrachtgevers in de geo-sector op om de werkzaamheden die we juist nu in deze crisissituatie kunnen uitvoeren naar voren te halen. Ook roepen wij de overheden op om tijdelijk af te zien van langdurige inkoopprocedures, maar hier flexibel en creatief mee om te gaan.

GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland doen dan ook een beroep op alle betrokken stakeholders in de geo-sector, met als doel ervoor te zorgen dat we alles op alles zetten om binnen de kaders van veiligheid en gezondheid onze werkzaamheden in de geo-sector te kunnen continueren, zodat wij vooralsnog geen beroep hoeven te doen op het pakket. De regering verdient alle complimenten voor het grote pakket aan steunmaatregelen dat is opgesteld voor ondernemers. Dit is een geweldig vangnet en het is goed te weten dat je hier als ondernemer op kunt terugvallen.

Wij zien mogelijkheden om de werkzaamheden in onze sector draaiende te houden zonder direct een beroep te hoeven doen op het pakket aan steunmaatregelen. Daarom doen wij een oproep aan alle betrokken stakeholders in de geo-sector, met als doel ervoor te zorgen dat we alles op alles zetten om binnen de kaders van veiligheid en gezondheid onze werkzaamheden in de geo-sector te kunnen continueren, zodat wij vooralsnog geen beroep hoeven te doen op het pakket aan steunmaatregelen van de overheid.

GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland wenst allen veel sterkte in deze voor iedereen moeilijke tijd.

Website GeoBusiness Nederland
Website Geo-Informatie Nederland

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top