Geo-registraties op orde met DELTA

Geo-registraties op orde met DELTA

Voor gemeenten, waterschappen en provincies is het bijhouden van basisregistraties en andere kernregistraties een cruciale taak.

Sterker nog, het bijhouden is een wettelijke taak, die vastgelegd is in de wet op de basisregistraties. Basisregistraties moeten A-B-C zijn: Actueel, Betrouwbaar en Compleet. Deze registraties allemaal op orde krijgen is een grote klus, laat staan het handmatig opsporen naar veranderingen, wat veel tijd, geld en inspanning van middelen en medewerkers vereist.

Beheer het zelf
DELTA geeft de mogelijkheid om dit beheer zelfstandig, eenvoudig en efficiënt in te richten. Door het opsporen van mutaties zoveel als mogelijk te automatiseren wordt de benodigde inspanning aanzienlijk verminderd, wat leidt tot een snellere bijwerking en minder fouten. Ook het uitvoeren van een controle tussen de bestaande registratie en de meest recente opname, de zogeheten ‘nulmeting’, is mogelijk.

De oplossing levert een suite aan intelligente modellen en detectiealgoritmen waarmee veranderingen makkelijk opgespoord kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in groenpercelen, nieuwbouw en aanbouw of ontbossing. In een paar klikken worden analyses over een gebied uitgevoerd en worden de gevonden veranderingen overzichtelijk gepresenteerd. Dit levert een enorme tijdswinst op ten opzichte een handmatig zoekproces.

Door het bijhouden zelfstandig uit te voeren wordt optimaal gebruik gemaakt van de lokale gebiedskennis van de medewerker en wordt het dubbele werk van controleren van resultaten vanuit uitbesteding vermeden. Samen met volledige automatisering van het proces wordt er veel bespaard op tijd en middelen. Zo hoeven medewerkers alleen ingezet te worden waar en wanneer nodig is. Daarnaast is het mogelijk eenvoudig aan te passen, zodat er aan de lokale behoeftes kan worden voldaan.

Website IMAGEM

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top