Geo onder de Omgevingswet: praktische tips voor gemeenten

Geo onder de Omgevingswet: praktische tips voor gemeenten

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gemeenten gestart met de eerste publicaties van het omgevingsplan. Onderdeel hiervan zijn de locaties die geannoteerd moeten worden aan de juridische regels. Het maken en beheren van deze locaties is nog niet zo eenvoudig.


Peter de Graaf, expert op dit gebied bij Geodan vertelt.
In onze ogen is dit een onderbelicht onderwerp en moeten we met elkaar nog veel leren over hoe je dit het beste aanpakt. Wij geven graag een aantal tips die we vanuit de praktijk hebben ervaren of horen vanuit gemeenten die we hebben gesproken’.

  • Zorg ervoor dat de GIS specialist en de planjurist zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek zijn bij het maken van een nieuw wijzigingsbesluit van het omgevingsplan. Wanneer duidelijk is welke locaties benodigd zijn, kunnen ze met elkaar in gesprek bepalen wat de exacte afbakening is van de locatie(s);
  • Onderzoek welke bron(nen) je gaat gebruiken bij het maken van de locaties. Zo zijn er gemeenten die gebruikmaken van de GML’s van Ruimtelijkeplannen, maar andere gemeenten gebruiken juist weer de BGT en de BAG;
  • Denk goed na over hoe en waar je de locaties gaat beheren. We zien dat sommige gemeenten de locaties beheren in de plansoftware en andere kiezen juist voor een eigen beheeromgeving. Dit hangt sterk af van de mogelijkheden die je hebt vanuit de software. Rondom het beheer is het belangrijk dat je vastlegt waaruit een locatie bestaat (afbakening), waar deze gebruikt wordt en hoe deze is samengesteld (brondata);

Aansluitend op bovenstaande punt; er zijn verschillen in de diverse plansoftware qua mogelijkheden rondom het creëren en beheren van locaties. Bekijk en doe ervaringen op door te testen met de plansoftware.

In de gesprekken met gemeenten valt op dat er veel spraakverwarring is over locaties, geometrie, noemers, GIO’s, locatiegroepen, normen, (multi)vlakken en gebieden. Het helpt als je als planjurist, tekenaar en GIS specialist kennis hebt van de standaarden. Je begrijpt dan de logica van hoe bepaalde locaties zijn opgebouwd en wat consequenties van wijzigingen zijn. Daarmee voorkom je ook spraakverwarring en dus onduidelijkheid.

  • Gebruik herkenbare noemers (naamgeving van de locaties). Je hebt straks honderden locaties te beheren en een goede naamgeving helpt om het overzicht te bewaren.
    Voor alle tips geldt dat het zinvol is om van tevoren diverse proeven te doen. Wat zijn de consequenties voor het beheer bij een wijziging die doorgevoerd moet worden? Lukt het om het overzichtelijk te houden?

Zoals eerder genoemd, zullen we de komende periode veel ervaringen opdoen. Deel deze ervaringen vooral met elkaar. Er zal niet één werkwijze uitkomen die voor iedereen het beste is, maar door elkaar te inspireren komen we wel verder.

Website Geodan

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top