Geo-informatie stopt niet bij de grens

Geo-informatie stopt niet bij de grens

Kadaster co-host Geospatial World Forum

Van 2 tot en met 4 april vindt in Amsterdam het Geospatial World Forum plaats. Het Kadaster is co-host van dit internationale evenement dat in het teken staat van het gebruik van geospatial technologie nu en in de toekomst. In dit artikel een toelichting op de thema’s die het Kadaster belangrijk vindt en de rol die deze organisatie voor zichzelf ziet in internationaal verband. 

Door de redactie

Het Kadaster promoot het belang van locatie in Nederland en daarbuiten, en werkt onder andere internationaal mee aan het registreren van grond en eigendom. 

Het Geospatial World Forum is een groots opgezet evenement met een internationale insteek en dat is misschien niet meteen het eerste waar een buitenstaander aan zou denken bij het Kadaster. Deze organisatie is echter wel degelijk betrokken bij projecten buiten de landsgrenzen en is zich terdege bewust van het feit dat het gebruik van geo-informatie niet stopt bij de grens. Het Kadaster promoot dan ook het belang van locatie in Nederland en daarbuiten.
Bovendien is het Kadaster zich bewust dat het registreren van land en de daarbij behorende rechten aan de basis staat van ontwikkeling en economische groei. Dit is iets wat impliciet ook is opgenomen in de Sustainable Development Goals, de zeventien werelddoelen voor duurzame ontwikkeling die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgelegd. Het idee is daarbij dat inwoners van een land pas echt een bestaan kunnen opbouwen als de landregistratie in orde is. Zo laat bijvoorbeeld het land-rightsproject in Colombia zien hoe belangrijk een eigendomsbewijs is. Iets wat goed naar voren komt in de documentaire ’Ontheemd’, die te bekijken is op YouTube en die ook laat zien hoe het Kadaster internationaal meewerkt aan het registreren van grond en eigendom.
Naast de internationale inspanningen op het gebied van landregistratie vindt het Kadaster het ook belangrijk om kennis op te halen en actief te delen met kadasterorganisaties in het buitenland. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld in EuroGeographics, de Europese koepelorganisatie van topografische diensten en kadasters. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en door kennis te delen en, waar mogelijk, samen op te trekken, kunnen de verschillende instanties van elkaar leren.

Tijdens ‘Orange Sessions’ van het Geospatial World Forum behandelt het Kadaster de belangrijke thema’s ‘energie’ en ‘klimaat’. 
 

Toegevoegde waarde geo-informatie
Het Geospatial World Forum brengt belangrijke belanghebbenden uit de geo-sector uit binnen- en buitenland bij elkaar. Het Kadaster ziet echter ook steeds meer belangstelling uit andere sectoren, omdat de toegevoegde waarde van geo-informatie in maatschappelijke vraagstukken er steeds meer toe doet. Innovaties en nieuwe technologie bieden oplossingen en door samenwerking tussen sectoren te bewerkstelligen wordt waarde gecreëerd, vandaar dat ook hieraan uitgebreid aandacht wordt besteed tijdens het Geospatial World Forum. Niet voor niets is op de eerste dag ook een ‘Industry Panel’ opgenomen in het programma, waarbij deelnemers kennis zullen uitwisselen en waarbij de industrie laat zien in welke richting innovatie en ontwikkeling zich bewegen. Een mooie kans voor onverwachte ontmoetingen, om niet te zeggen een kans voor ‘public/private partnerships’.
Het Kadaster hecht dan ook grote waarde aan samenwerking. Niet alleen om concrete resultaten te behalen, maar ook om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen en de onderwerpen die de verschillende partijen bezighouden. De Sustainable Development Goals vormen hierbij het overkoepelende, globale kader, inclusief de maatschappelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzame energie, klimaatadaptatie, transport en smart community. Daarmee is helder welke uitdagingen en kansen er in de toekomst te verwachten zijn. Elke partij heeft een eigen, belangrijke rol, waarbij de private sector zich richt op realisatie en toepassing en de publieke sector het speelveld en regulering voor zijn rekening neemt. Door samenwerking en uitwisseling wordt synergie en verrijking gerealiseerd. Het Kadaster kan daarin, met respect voor elkaars rollen, een platform bieden, is datagedreven en biedt door technologische drive een infrastructuur.
Ook de wetenschap wordt er overigens door het Kadaster bij betrokken, samen met de publieke en private sector vormt deze immers de gouden driehoek. Bij wetenschappelijke instituten vindt ontwikkeling en onderzoek plaats en de resultaten daarvan leveren weer input voor de private en publieke partijen. Goede voorbeelden van dit soort samenwerking zijn automatische generalisatie en het halfjaarlijkse overleg tussen het Kadaster en GeoBusiness.

De Sustainable Development Goals vormen het overkoepelende, globale kader dat helder maakt welke uitdagingen en kansen er in de toekomst te verwachten zijn.
 

Energie en klimaat
Onderdeel van het Geospatial World Forum zijn de ‘Orange Sessions’, die meteen heel Nederlands klinken. Hier behandelt het Kadaster de thema’s ‘energie’ en ‘klimaat’ en wil het aan de internationale bezoekers laten zien dat geo-informatie vanuit meerdere invalshoeken toegevoegde waarde levert en relevant is. Het is verfrissend, anders, maar wel noodzakelijk. 
Het hele programma van het Geospatial World Forum is overigens voorzien van sprekers met een Kadaster-achtergrond. Kees de Zeeuw van Kadaster International spreekt in de themazaal over Sustainable Development Goals, Aartjan Kleinjan belicht milieukwesties in ‘Geo4Environment’, Jene van der Heide gaat over ‘Smart Governance’ vertellen in Smart Cities. 
Dit sluit aan bij de stelling van het Kadaster dat de energietransitie en klimaatadaptatie belangrijke thema’s zijn en dat goede geo-informatie overzicht biedt en inzicht levert over de situatie ter plekke. Op basis van dit overzicht en inzicht kunnen besluitvormers de juiste beslissingen nemen en dat is uiteindelijk dat wat het Kadaster nastreeft. Goede beslissingen, daar draait het om.  

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top