Geo-informatie bespaart architectenbureaus veel tijd

Geo-informatie bespaart architectenbureaus veel tijd

Dat geo-informatie van grote waarde is voor veel organisaties, is een bekend gegeven. Minder bekend is echter dat het efficiënt gebruik van geo-informatie het werkproces van architecten- en stedenbouwkundige bureaus aanmerkelijk kan versnellen. Want het steeds opnieuw verzamelen, organiseren en visualiseren van geo-informatie kost veel tijd. Een centrale voorziening is hier de oplossing. En die realiseerde GEON voor SVP Architectuur en Stedenbouw.

SVP is een bureau uit Amersfoort dat leefomgevingen ontwerpt om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. Hierbij maakten zij al gebruik van kaarten: om de bestaande omgeving te analyseren en als onderlegger voor nieuwe ontwerpen. Voor het vervaardigen van deze kaarten maakten zij veelvuldig gebruik van open data van de Nederlandse overheid, zoals de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) en grootschalige topografie (BGT).

Het voor elk nieuw project steeds opnieuw opzoeken en downloaden van deze databronnen en vervaardigen van kaarten kostte echter veel tijd. En hoewel geodata steeds toegankelijker worden via voorzieningen zoals PDOK, vraagt dit nog steeds om specifieke expertise. Niet elke werknemer beschikt daarover of wil daarmee bezig zijn. Vandaar dat SVP Geon vroeg om een oplossing.

Geon bouwde voor hen een centrale database met kaartlagen die zij voor elk project snel kunnen inladen. Op deze manier beschikt SVP over een template die steeds kan worden hergebruikt. Daarnaast gaf Geon hen praktische tips omtrent het gebruik van deze voorziening. De voorziening is volledig gebaseerd op open source componenten en open standaarden. Dit vergroot het aantal mogelijkheden om deze te gebruiken.

SVP gaf aan dat deze geo-informatievoorziening hen goed helpt en veel tijd bespaart. Ook bij andere architectenbureaus neemt het gebruik van geo-informatie sterk toe. Dit vraagt echter wel om de juiste kennis. Maar daarnaast zijn informatiestandaarden in het geo-domein en het ontwerp-domein steeds beter op elkaar afgestemd. Als gevolg hiervan is het te verwachten dat geo-informatie steeds vaker en eenvoudiger gebruikt wordt in het ontwerpproces.

Website GEON

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top