Gemeentelijke herindelingen 2018

Gemeentelijke herindelingen 2018

Per 1 januari 2018 is er sprake van een aantal gemeentelijke herindelingen.

De herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT) werkt met de betreffende bronhouders samen om de overgang naar de nieuwe bronhouderscodes betreffende de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) goed te laten verlopen.

Gelderland 
In de provincie Gelderland ontstaat de nieuwe gemeente Zevenaar. De nieuwe gemeente ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden.

Groningen 
In de provincie Groningen ontstaan er twee nieuwe gemeenten. De gemeente Westerwolde en de gemeente Midden-Groningen.

Gemeente Westerwolde ontstaat uit de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. De gemeente Midden-Groningen ontstaat uit de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

Friesland

De gemeente Littenseradiel wordt opgeheven en het grondgebied wordt opgesplitst en verdeeld naar drie gemeenten.

Aan de bestaande gemeente Leeuwarden wordt toegevoegd de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van Littenseradiel. Aan de bestaande gemeente Súdwest-Fryslân wordt het zuidelijke deel van Littenseradiel toegevoegd. De nieuwe gemeente Waadhoeke wordt gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel.

Website SVB-BGT

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top