Gemeente Rijssen-Holten wint Pluim van DataLand 2018

Gemeente Rijssen-Holten wint Pluim van DataLand 2018

De derde Pluim van DataLand gaat naar de gemeente Rijssen-Holten. Deze gemeente laat zich kenmerken door een open houding en is gericht op verbetering door samenwerking waarbij het belang van de inwoners voorop staat. De Pluim wordt uitgereikt aan Joop Voortman, specialist ruimtelijke informatie en gegevensanalyses bij de gemeente en ‘founding father’ van diverse (geo-)projecten en –pilots binnen de gemeente en daarbuiten.

Actief gebruik basisregistraties
Dat Rijssen-Holten al langer opvalt door hun manier van werken blijkt al wel uit het feit dat zij in 2016 waren genomineerd voor de Eenvoudig Beter-trofee voor hun Omgevingsplan Buitengebied. Door middel van een eigen viewer – waarin digitale gegevens over de fysieke leefomgeving zijn verzameld en worden ontsloten – is voor de indiener van een plan meteen duidelijk welke regels voor een locatie gelden. Bovendien is de viewer gekoppeld aan het Omgevingsloket en kan direct een vergunningscheck of –aanvraag worden gedaan.

Rijssen-Holten heeft de BGT niet alleen gevuld, maar passen de BGT ook actief toe. Zo wordt de BGT gebruikt voor het bovengenoemde Omgevingsplan (en is daarmee dus ook actueel, zowel voor de gemeente zelf, maar ook voor de inwoners/gebruikers), maar ook voor de gebruiksoppervlakten van de WOZ. Door extra geometrie toe te voegen aan de BGT is het mogelijk om de gebruiksoppervlakte voor de BAG en de WOZ vanuit een eenmalige registratie specifiek te berekenen. Wanneer de gegevens geactualiseerd moeten worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van luchtfoto’s of verleende vergunningen, kunnen de nieuwe oppervlaktewaarden eenvoudig worden herberekend en worden overgenomen in de basisregistraties.

Bij bovengenoemde projecten werd de samenwerking zowel intern als extern actief opgezocht. Intern bestaan projectteams uit medewerkers van verschillende afdelingen, die ieder weer eigen kennis en inzichten inbrengen. Hierdoor wordt niet alleen de interne organisatie met elkaar verbonden, maar wordt ook tegelijk voor een project een breder draagvlak gecreëerd.

 

Kennisdeling
Rijssen-Holten is actief deelnemer aan pilots en deelt kennis en ervaringen in presentaties, met andere gemeenten, maar ook met andere partijen, mooi voorbeeld is hun contact met de Waarderingskamer.  Ook is de gemeente actief op de kennisbank van het Gemeentelijk Geo-Beraad, waarbij men ook niet beweert de wijsheid in pacht te hebben, maar juist zoekt naar draagvlak, tips, adviezen en ervaringen van collega-gemeenten. Dit alles past binnen de gedachte van één overheid en de insteek van Samen Organiseren en het common ground-gedachtegoed.

Kortom, Rijssen-Holten bouwt bruggen. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten.

De Pluim van DataLand zal jaarlijks worden overhandigd aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. Met het uitreiken van de ‘Pluim van DataLand’ wil DataLand het belang onderstrepen dat gemeenten zich blijven inzetten voor een goede registratie van objecten en hoe belangrijk en zinvol het is om deze informatie, die niet verkrijgbaar is via Landelijke Voorzieningen, landelijk ontsloten te houden.

Website DataLand

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top