Geluidsschermen in kaart

Geluidsschermen in kaart

In 2009 is Rijkswaterstaat begonnen met het in kaart brengen van geluidsschermen langs Rijkswegen. Ze hebben toen alle geluidwerende schermen van heel Nederland in kaart gebracht. In 2012 is er nieuwe wetgeving gekomen rondom geluidsschermen. Deze wet schrijft dat er jaarlijks geluidsberekeningen uitgevoerd langs het gehele Rijkswegennet.

 

Ronald Bausch, Projectleider Geo & Mobile Mapping: “Vanuit het raamcontract wat Geomaat heeft met de provincie Utrecht is gevraagd om voor hen de geluidsschermen van de hele provincie in kaart te brengen”.

Nieuwe omgevingswet
De provincie Utrecht kent 340 kilometer aan Rijkswegen. Voor de wet die in 2012 van kracht is geworden moet de provincie alle gegevens van de geluidsschermen in kaart brengen. Het eindresultaat moet een nauwkeurig rapport zijn met daarin beschreven alle kenmerken van de geluidschermen plus een geluidsberekening. De geluidswerende voorzieningen moeten namelijk voldoen aan een bepaalde vorm, hoek en materiaal.

De nieuwe wetgeving beschrijft dat er jaarlijks geluidsberekeningen uitgevoerd moeten worden om te controleren of de geluidsschermen nog wel voldoen. Het in beeld brengen van de geluidsschermen en de daarbij behorende specificaties is daarom belangrijk voor provincies. Op basis van de resultaten van het rapport worden de geluidsschermen aangepast of vernieuwd.

Vorig jaar (2023) hebben wij hiervoor een pilot uitgevoerd bij de randweg Veenendaal. De pilot hebben we hier uitgevoerd omdat hier veel geluidswerende schermen aanwezig zijn. Omdat de resultaten van onze pilot erg goed waren gaan we dit jaar het hele areaal voor de provincie inwinnen.

Mobile mapping en nieuwe 360-gradencamera
Wij winnen de geluidsschermen in door middel van Mobile Mapping. Dit betekent dat wij met onze Streetmapper tussen het huidige verkeer rijden en al rijdend de data inwinnen. Hierdoor zijn er geen verkeersmaatregelen nodig en is het daardoor een hele veilige manier van data inwinning. Recent hebben wij een nieuwe 360-gradenpanoramacamera voor onze Streetmapper aangeschaft. Met deze camera zijn wij veel beter in staat om de geluidsschermen vast te leggen. Dit komt doordat de nieuwe camera beschikt over veel meer megapixels en ook is dit een HDR-camera wat betekent dat objecten in de schaduw én in de felle zon beter zichtbaar zijn op de beelden.

Wat wij doen met de data
De ingewonnen 3D-puntenwolk en 360-gradenbeelden vormen de basis van wat wij leveren aan de provincie. Aan de hand van de 360-gradenbeelden kunnen wij exact zien hoe de geluidsschermen eruit zien en aan de hand van de 3D-puntenwolk kunnen wij een 3D-lijn aan de boven én onderkant van het geluidswerende scherm tekenen waardoor we de exacte afmetingen weten. De provincie kan dan door middel van GIS-analyses in combinatie met een beheerkaart een geluidsanalyse maken. De resultaten van deze geluidsanalyse komt in het rapport voor Rijkswaterstaat.

Wat wij leveren is een GIS-bestand met daarin de verschillende kenmerken van het geluidsscherm. Door onze data is het mogelijk om nauwkeurige berekeningen te maken.

Website Geomaat

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top