Geen nieuwe gasaansluitingen meer

Geen nieuwe gasaansluitingen meer

Op 8 mei 2018 publiceerde het Staatsblad enkele belangrijke vernieuwingen binnen de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (voortgang energietransitie).

Deze wet treedt gefaseerd in werking. Per 1 juli 2018 treden de onderdelen samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet in werking. Het schrappen van deze verplichting moet worden gezien als een verbod op nieuwe gasaansluitingen. Ook de onderdelen waarvoor geen lagere regelgeving nodig is, treden per 1 juli 2018 in werking. Een aantal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking. Tot slot is er een aantal onderdelen waarvoor op een later moment een besluit wordt genomen over de inwerkingtreding.

Experimenteerwet
De gewijzigde wetsartikelen betreffen verschillende onderdelen. Zo treedt de experimenteerwet nog niet in werking. In de tariefbepalingen komen verwijzingen voor naar experimenteerbepalingen. Voor de nieuwe experimenteerartikelen is nog geen datum vastgesteld. Dat is pikant, want wanneer uit experimenten zou blijken dat het gasleidingennet prima geschikt kan zijn voor andere brandstoffen dan gas, bijvoorbeeld waterstof, worden er in de praktijk al hele wijken ontworpen zonder gasleidingen. Onder meer de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM, de koepel van woningcorporaties Aedes en Bouwend Nederland protesteerden tegen de snelle invoering, maar in de praktijk zijn al veel nieuwbouwwijken gasloos. Bij projecten waarvoor de vergunning al is verleend 50 procent, bij projecten in verkoop 30 procent en bij projecten waarvan de bouw al is gestart gaat het om 10 procent. 

Staatsblad | Wijzigingen Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top