Geen discussies op de bouwplaats bij installatie gebouwriolering

Geen discussies op de bouwplaats bij installatie gebouwriolering

Op basis van nieuwe kennis is er een herziene versie van ISSO-kleintje Riolering gepubliceerd. Het Kleintje Riolering is gebaseerd op NTR 3216 Riolering van bouwwerken – Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer (2018) en daarmee indirect op NEN 3215. De kennis in het ISSO-kleintje is geschikt voor de installateur en servicemonteur. Hiermee kan hij of zij snel de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van riolering terugvinden.

“Het Kleintje Riolering is vooral een handzaam praktisch boekje, met de praktijkrichtlijn NTR 3216 als basis, en vooral bedoeld voor het werk in dagelijkse situaties”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator bij ISSO. “De NTR legt vrij gedetailleerd uit hoe je riolering zo kunt aanleggen dat een storingsvrije werking mogelijk is. De gewijzigde NEN 3215 was de aanleiding om ook de NTR 3216 en Kleintje Riolering te herzien. De NEN-norm en de NTR worden tegelijkertijd aangepast door dezelfde commissie.”

Vertaalslag naar de praktijk
Babylonische spraakverwarringen zijn geen uitzondering in de wereld van afvalwatertechniek. Verstopte riolering, geluidsoverlast van het toilet van buren, stank. Allemaal problemen waarmee installateurs en opdrachtgevers vaak te maken hebben, maar waar níet altijd een eenduidige norm of richtlijn voor bestaat. De oude NTR 3216, en daarmee dus ook het ISSO-kleintje Riolering, gaf soms net niet genoeg antwoord om op de juiste manier te ontwerpen.

Input van vakmensen
Rob Snoek van De Kraan Installatietechniek: “Neem bijvoorbeeld ontspanningsleidingen: mensen die ze moeten aanbrengen gaan uit van één zin of één tabel die in de NTR stond. Maar als die zin of tabel niet duidelijk is, kunnen er problemen ontstaan.” Rob Snoek was samen met enkele andere installateurs betrokken bij de verschijning van het aanvullingsblad op NEN 3215, de herziene NTR 3216 en het nieuwe Kleintje Riolering. Snoek: “Je kunt niet van iedereen op de werkvloer verwachten dat ze de berekeningen voor een installatie kunnen maken. In de vernieuwde NTR en het Kleintje Riolering is het makkelijker gemaakt om van de meest gangbare zaken op te zoeken hoe je ze ontwerpt.”

 

Norm als ruggensteun
Ook Nick Post was betrokken bij de nieuwe NTR. Hij is projectleider bij installatiebedrijf Beck & v/d Kroef. Net als Snoek vindt hij het belangrijk dat zaken voor iedereen op de werkvloer te begrijpen zijn. “Een tabel, stuk tekst of een afbeelding moet maar op één manier op te vatten zijn. Vaak krijgen we bij de uitvoering discussies met de opdrachtgever over de installatie van het systeem. Dan moet je als installateur echt met harde bewijzen komen om aantoonbaar te maken dat jouw plan juist is. Een goede, duidelijke norm en regeling is dan ontzettend fijn om te hebben als ruggensteun. Je staat daarmee gewoon sterker in je schoenen.” 

Hemelwater bergen
In het nieuwe Kleintje Riolering is ook kennis opgenomen over gebouwriolering en hemelwater. Rob Snoek: “In de toekomst gaan we het steeds meer hebben over de problematiek van korte, heftige buien. Dat geldt ook voor het bergen van water binnen de eigen perceelgrenzen. Wat is je plan als het gaat om de opvang van water? De huidige installaties zijn daar meestal niet goed op toegerust.” 

Dit ISSO-kleintje Riolering is de derde herziene versie. Eerdere versies verschenen in 2007 en 2014.
Het nieuwe Kleintje is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Website ISSO

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top