Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht vanaf 1 juli

Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht vanaf 1 juli

De gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. Dit betekent dat bestuursorganen verplicht zijn om de BGT te gebruiken.

De verplichting geldt bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken als daar topografische gegevens bij nodig zijn op het schaalniveau van 1:500 tot 1:5.000. Voor het maken van ruimtelijke plannen bijvoorbeeld, is een bronhouder verplicht om deze vast te stellen met gebruikmaking van een of meer ondergronden. Vaak wordt hierbij de GBKN-kaart gebruikt. Met de komst van de BGT verdwijnt de GBKN en is de BGT als ondergrond te gebruiken. De BGT is één uniforme basiskaart waarin wegen, gebouwen en water als objecten zijn vastgelegd. Als alle overheden dezelfde gestandaardiseerde basisgegevens gebruiken, draagt dat bij aan een eenduidig en actueel beeld van wat zich waar in de openbare ruimte bevindt. Op basis daarvan kunnen burgers, bedrijven en overheden beter samenwerken.

Website Rijksoverheid | BGTweb

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top