Future Green City 2016

Future Green City 2016

Dit ‘totaal-event voor de leefbare stad’ vindt plaats van 29 november t/m 1 december 2016 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Hoe werken we samen aan een groene stad waarin onze kinderen gezond met elkaar kunnen samenleven en –werken? Op Future Green City 2016 komen professionals samen die werken aan het beantwoorden van deze vraag. Future Green City is een initiatief van brancheorganisatie VHG, het VVM-netwerk van milieuprofessionals en kennisforum Stadswerk Nederland.

Thema’s

De sprekers en exposanten op de beursvloer beantwoorden vragen en reiken praktische aanknopingspunten aan voor de vraagstukken van de toekomst. Thema’s die zullen passeren: circulaire economie, bewonersparticipatie, natuurlijk groen in de stad, civiele techniek en klimaatadaptatie.

Hoogtepunten

  • Volkstuinen als groene motor
    Steeds meer recreatieve voorzieningen verschuiven naar de dorps- of stadsrand. AVVN zet zich in voor het behouden van groenvoorzieningen in de stad. Door een tuinenpark te combineren met andere recreatieve functies ontstaat er een waardevol gebied in een wijk of stad.
  • Belucht helofytenfilter als rioolvervanger in wijken
    Een nieuw product van Rietland is het belucht helofytenfilter met intelligente Forced Bed Aeration techniek; gebaseerd op lucht-inblazing via een fijn netwerk van beluchtingsleidingen op de bodem van het rietveld. De lucht wordt hierdoor gelijkmatig verdeeld over de oppervlakte.
  • De rol van de (steden)bouw, infra, water, milieu
    De inrichting van Future Green City kent vele aspecten. De (steden)bouw draagt bij aan de ontwikkeling van woonwijken, hergebruik van gebouwen, energiebesparing en de toepassing van duurzame materialen. Samen met de groene sector kunnen energiezuinige, groene daken, ook als waterbuffer, en gevels worden ontwikkeld.

Website Future Green City 2016

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top