Fusie Bakker Bodemonderzoek en TerraCarta

Fusie Bakker Bodemonderzoek en TerraCarta

Afgelopen jaren hebben Bakker Bodemonderzoek uit Alkmaar en TerraCarta uit Hoogeveen intensief samengewerkt, met name aan het spoor, waarbij Bakker Bodemonderzoek het ballastonderzoek en TerraCarta het obstakelonderzoek verrichtte. Begin 2017 is deze samenwerking intensiever geworden doordat Bakker Bodemonderzoek als onderaannemer fungeerde van TerraCarta.

Op 1 november 2017 is Bakker Bodemonderzoek onderdeel geworden van TerraCarta. De heer Walter van der Klugt blijft gewoon aan Bakker Bodemonderzoek verbonden. Tot 31 december 2017 zal alles blijven zoals het was, maar per 1 januari 2018 zullen zowel administratie als de tenaamstelling en contactgegevens opgaan in TerraCarta.

Bakker Bodemonderzoek is een landelijk opererend adviesbureau dat zich bezighoudt met milieukundig onderzoek en streeft naar zichzelf als kennisintensief, allround milieuadviesbureau in de markt te zetten. Het bedrijf ziet het als een doel op zich om bodemverontreinigingsproblemen helder, praktisch en ‘no-nonsense’ te benaderen.

TerraCarta, gevestigd in Hoogeveen, is landelijk werkzaam op het gebied van detectie- en cartografiediensten, gericht op de ondergrondse infrastructuur. TerraCarta levert diensten en oplossingen voor informatie-inwinning van exacte liggingsgegevens t.b.v. bijvoorbeeld assetmanagement systemen, WION-gerelateerde zaken en ter voorkoming van graafschade. Met teams van in totaal circa 30 specialisten is TerraCarta dagelijks actief. De dienstverlening wordt onder andere toegepast bij renovaties of nieuwe aanleg van wegen, gebouwen, rioleringen (tevens rioolreinigingen), ondergrondse afvalcontainers, ondergrondse netten voor stadsverwarming, openbare verlichting en diverse nutsvoorzieningen. Daarnaast ontwikkelt TerraCarta unieke concepten voor complexe vraagstukken zoals het opsporen en in kaart brengen van huisaansluitingen of z.g. gestuurde boringen of zinkers. Dit voorafgaand aan diep in de grond ingrijpende civiele aanpassingen als het plaatsen van damwanden, dijkverzwaringen, verbeteren van waterkeringen, maar ook bij baggerwerkzaamheden.

Website TerraCarta

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top