Een forum voor vragen over geo-informatie

Een forum voor vragen over geo-informatie

Op 28 februari 2017 heeft Publieke Data Op de Kaart (PDOK) een nieuw forum gelanceerd. Op dit forum kan iedereen die actief is in de geo-community vanaf nu informatie brengen en halen.

Dit geo-platform (gehost door PDOK) wil een levendige community creëren, die alle deelnemers voordelen brengt: kennisoverdracht, korte lijnen bij snelle (technische) onderlinge vragen of meldingen, nauwe betrokkenheid op maatschappelijke geo-vraagstukken, vragen over datasets (content), formaten, services enz. Heb je een vraag over bijvoorbeeld de BAG, ben je ontwikkelaar en heb je een vraag over het opnemen van een webservice in je applicatie, hoe kan ik in..? Gebruik dan dit Forum!

Brede community

Er wordt gestreefd naar een community die product- en organisatie-overstijgend is, zodat gebruikers op één plek terecht kunnen voor zowel inhoudelijke vragen over datasets als voor technische vragen over services en dataformaten. Daarom is een groot aantal experts uit verschillende geodomeinen en organisaties gevraagd om aan te haken en op dit Forum hun expertise breder te delen. Als succesvolle samenwerkingsvorm tussen verschillende overheden wil PDOK dit product- en organisatie-overstijgende forum graag hosten, ook voor vragen die niet direct aan PDOK gerelateerd zijn.

Thema’s

Het gaat om de geowerkgebieden die onder meer gerelateerd zijn aan: Basisregistratie Topografie (BRT), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Beeldmateriaal, Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Kadaster (BRK), Nationaal Wegenbestand (NWB), datasets van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), datasets van het Ministerie van Economische Zaken/RVO, INSPIRE, Basisregistraties, open geostandaarden in Nederland, Geonovum, gebruik van webservices, gebruik van GIS-applicaties, cartografische onderwerpen, PDOK Locatieserver, PDOK Kaart, PDOK Viewer, het Nationaal Georegister (NGR) enzovoorts. Een breed georiënteerde community dus.

Website PDOK

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top