FLAGIS co-organiseert met AM/FM Belux de GeoSpatial Awards op BEGEO!

FLAGIS co-organiseert met AM/FM Belux de GeoSpatial Awards op BEGEO!

Op 24 april 2018 worden de Geospatial Awards 2017-2018 uitgereikt tijdens BEGEO.

 

Vier Awards worden uitgereikt:

Er zijn vier categorieën waarvoor voorstellen kunnen worden ingediend tot 5 maart 2018 – 23.00 uur.

 1. Het beste eindwerk
  Bachelorthesis, masterthesis of doctoraat. Alleen eindwerken die tussen 1 april 2015 en 31 december 2017 ingediend werden, komen in aanmerking.
 2. Het beste bedrijfs-project
  Beste professioneel project waarvan het initiatief ligt binnen het bedrijfsleven. Onder deze categorie vallen ook de projecten van onderzoeksinstellingen.
 3. Het beste overheids-project
  Beste professioneel project waarvan het initiatief ligt binnen de overheid.
 4. Een publieksprijs
  Tijdens BEGEO op 24 april 2018 komt elke genomineerde zijn project/eindwerk voorstellen. Hierna kan het publiek dan zijn stem uitbrengen voor de “Publieksprijs”. De publieksprijs kan zowel aan een eindwerk als aan een professioneel project uitgereikt worden.

Dien uw voorstel in

Via de website van BEGEO kunt u een voorstel indienen t/m 5 maart 2018.

GeoSpatial

Beoordeling

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een deskundige jury. Op BEGEO worden in totaal 10 genomineerden (3/4 per categorie) uitgenodigd om een presentatie te geven.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de plenaire slotzitting op BEGEO.

De ingediende projecten/eindwerken worden beoordeeld op basis van de volgende evaluatiecriteria:

 1. innovatie/baanbrekendheid.
 2. (verwachte) Resultaten.
  – Ofwel economisch potentieel.
  – Ofwel verbetering van de overheidswerking zowel intern als in relatie tot de  burger.
 3. (verwachte) Impact op gebruikers/actoren.

Volledig reglement

Het volledig wedstrijdreglement is beschikbaar via deze link.

Website BEGEO

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top