Administratieve en feitelijke leegstand in Amsterdam

Administratieve en feitelijke leegstand in Amsterdam

Amsterdam is populair en de Amsterdamse woningmarkt staat onder druk. Eén van de maatregelen van de gemeente Amsterdam om meer woonruimte te realiseren is de aanpak van leegstaande woningen.

Sommige woningen staan feitelijk leeg, andere staan op papier wel leeg, maar blijken in werkelijkheid bewoond. Door zowel de administratieve als de feitelijke leegstand onder de loep te nemen slaat de gemeente twee vliegen in een klap: meer woningaanbod op de Amsterdamse woningmarkt én de basisregistraties beter op orde. Gemeente Amsterdam (Wonen) gaat dit jaar leegstaande woningen actief aanpakken. De aanpak richt zich op drie aspecten: feitelijke leegstand, administratieve leegstand en leegstaande woningen boven bedrijven. Doel is om de druk op de woningmarkt te verminderen en om de basisregistraties meer op orde te brengen.

Feitelijke leegstand en administratieve leegstand

Amsterdam telt ruim 44.000 woningen die volgens de basisregistratie leeg staan. Administratief leegstaande woningen zijn woningen waar niemand op het bijbehorende adres is ingeschreven. Lang niet al deze woningen zullen beschikbaar zijn voor de woningmarkt. Een deel van deze leegstand betreft bijvoorbeeld woningen die weliswaar administratief gezien leegstaan maar in werkelijkheid wel worden bewoond of voor een ander doel gebruikt. Projectleider Dave Scharn (Wonen) legt uit: “Wonen ontvangt van Basisinformatie een bestand van adressen die administratief twee jaar of langer leegstaan. Daarnaast krijgen we signalen en meldingen over feitelijke leegstand binnen. Bij al deze adressen doen we onderzoek door middel van data-analyses, raadplegingen bronnen (zoals Atlas, internet), aanschrijvingen en in sommige gevallen ook huisbezoeken. Dit gebeurt in samengestelde teams van projectmedewerkers, toezichthouders en handhavers. Als blijkt dat een administratief leegstaande woning feitelijk bewoond is, dan melden we dit terug aan Basisinformatie die hierop de basisregistraties kan aanpassen. Het gaat hierbij met name om de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Wanneer blijkt dat een woning feitelijk langdurig leegstaat, proberen we de woning beschikbaar te maken voor de woningmarkt.” Deze werkwijze is een pilot, na afloop wordt gekeken wat de resultaten zijn.

Nieuwe leegstandverordening

Woningen die feitelijk leegstaan beperken het woningaanbod en mogen niet langer leegstaan dan strikt noodzakelijk. Sinds 1 december 2016 is een nieuwe leegstandverordening van kracht waarin staat dat woningen niet meer langer dan zes maanden zonder reden mogen leegstaan. “Staat een woning langer leeg, dan moet de eigenaar of beheerder dat melden bij de gemeente Amsterdam,” licht Dave toe. “Hierop gaat de gemeente met de eigenaar in gesprek om na te gaan hoe de leegstand het beste kan worden opgeheven. Het doel is om leegstaande woningen weer een woonfunctie te geven.”

Woningen boven een bedrijf

Daarnaast kijkt Wonen naar woonruimtes boven bedrijven. Dave: “Veel winkels bijvoorbeeld hebben een bovenruimte die vroeger als woonruimte gebruikt werd maar die al lange tijd niet meer als woning in gebruik is. We proberen eigenaren te verleiden om dergelijke ruimtes weer bewoonbaar te maken. Hiervoor bestaat een subsidieregeling. In Centrum zijn vorig jaar 23 leegstaande bovenwoningen omgevormd tot woning, waarbij de gemeente een rol heeft gespeeld bij de woningrealisatie. Deze aanpak wordt nu ook uitgebreid naar andere stadsdelen .”

Twee vliegen in een klap

Wanneer uit de onderzoeken bij Wonen gegevens uit de basisregistraties niet blijken te kloppen, dan worden die teruggemeld bij Basisinformatie. “Bijvoorbeeld wanneer een woning feitelijk wel bewoond blijkt te zijn, dan moet dat worden gewijzigd in de BRP,” legt Dave uit. “Of wanneer we bijvoorbeeld uit Atlas (de Amsterdamse raadpleegvoorziening van de basisregistraties op de kaart) hebben kunnen constateren dat een woning is samengevoegd en dus feitelijk niet leegstaat, dan moet dat worden gewijzigd in de BAG. Zo slaan we twee vliegen in een klap: we werken aan meer woningaanbod op de Amsterdamse woningmarkt én we brengen de basisregistraties en daarmee dus alle gemeentelijke processen beter op orde.”

Bron: Nieuwsbrief van de afdeling Basisinformatie van de Gemeente Amsterdam

Website Gemeente Amsterdam

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top