Esri GIS Conferentie & Tech 2020

Esri GIS Conferentie & Tech 2020

Bouwen en Technologie centrale thema’s


De keuzemogelijkheden voor het houden van evenementen lijken dit jaar beperkt tot twee smaken: afgelasten of online. Esri Nederland koos voor dit laatste en besloot daarbij de Esri GIS Tech en de Esri GIS Conferentie voor het eerst samen te voegen in één online GIS-evenement. Meer dan 1500 unieke bezoekers waren aanwezig in het online platform om het event te volgen. Op de eerste dag stond het thema bouwen centraal, de tweede dag stond in het teken van technologie.

Door de redactie

Rondom het thema Bouwen kwamen sprekers van onder meer Royal BAM Group, TNO en de provincie Utrecht aan het woord.

De eerste dag van de Esri GIS Conferentie & Tech 2020 stond in het teken van het thema bouwen. Sprekers van onder meer Royal BAM Group, TNO en de provincie Utrecht kwamen aan het woord. Zij vertelden over de digitale transformatie en hoe dit invloed heeft op de manier van bouwen en omgaan met de bouwopgaven in hun organisaties en de keten waarin ze met elkaar samenwerken.
BIM, GIS, geavanceerde meetsystemen en kunstmatige intelligentie spelen een steeds belangrijkere rol in de bouw- en infrasector. De laatste jaren beginnen dergelijke ontwikkelingen steeds meer in elkaar te vallen. TNO werkt bijvoorbeeld vanuit verschillende kennis- en innovatieprogramma’s doelgericht aan deze integratie door de ontwikkeling van ‘predictive twins’ die bijvoorbeeld het gedrag en het gebruik van bouwwerken kunnen voorspellen. Arjen Adriaanse ging in op de visie van TNO ten aanzien van predictive twins van de gebouwde omgeving. Deze organisatie ziet de predictive twin als een belangrijke schakel om handen en voeten te geven aan de uitdagingen die Nederland de komende jaren te wachten staan op het gebied van circulariteit en de renovatie van onze infrastructuur.
TNO ziet Bouwwerk Informatie Management als een belangrijk onderdeel en werkt aan het verkrijgen van meer inzicht in de hele levenscyclus van een object. Via verschillende Field Labs verzamelt TNO steeds meer data over objecten. Zo biedt bijvoorbeeld het Field Lab van de Van Brienenoordbrug inzicht in actuele en dynamische data zoals KNMI-weerdata, TNO-meetdata en NDW-verkeersdata.
Deze data worden gecombineerd met de voorspellende modellen van TNO om inzicht te krijgen in de levenscyclus van de brug om op het juiste moment onderdelen te onderhouden of te vervangen. Dit wordt op het niveau van het brugdek, de brug, de infrastructuur en de gebouwde omgeving (GIS) gedaan.
Daarmee kwam dan ook de visie van TNO uiteindelijk duidelijk naar voren: elk bouwwerk krijgt in de toekomst een digitale replica die de actuele situatie beoordeelt, voorspellingen doet en leert van ontwikkelingen. Al dit inzicht levert uiteindelijk een risicokaart op, die aangeeft waar als eerste onderhoud moet worden gepleegd.

In de Geo Lounge werden alle gasten virtueel ontvangen.

Dijken kijken
Kunstenaar Jólan van der Wiel werkt in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, TNO, BRO en Esri Nederland aan een project over de dijkwachters van de toekomst: Dijken Kijken. Van der Wiel legde uit dat het Hoogheemraadschap het belang van en het werk rond de Lekdijk beter en duidelijker wil communiceren naar de burgers. Hij vertelde welke ontdekkingen hij heeft gedaan in de voorbereiding van het project. Hij liep tegen uitdagingen aan en kwam tot de realisatie dat het belang van goede visualisatie enorm is. Zijn presentatie was inspirerend voor iedereen die een beeld wilde krijgen van de manier waarop een goed gevisualiseerd project eruit kan zien.
Het middagprogramma van de eerste dag bestond uit een afwisselend aantal sessies rondom het thema bouwen. Zo waren er onder andere de sessies ‘GeoTOP en GIS: een 3D-ondergrondmodel in de praktijk’ door Jan Stafleu (TNO) en ‘KLIC/WIBON in ArcGIS voor beheer/grondroerders’ door Dimitry Dekker (Net4s) en Rick Postma (Fudura).

Enterprise GIS Award
De uitreiking van de Enterprise GIS Award gebeurde dit jaar, door de virtuele opzet van de Esri GIS Conferentie & Tech, anders dan normaal. Niet gezamenlijk op een podium in een volle zaal, maar op ruime afstand van elkaar, op een projectlocatie van VolkerWessels bij Schiphol. Daar overhandigde Ed van Ingen, directeur van Esri Nederland, de award aan René Beurze, directeur digitale transformatie van de divisie Infrastructuur Nederland van VolkerWessels. De award is een erkenning voor de innovatieve inzet van geo-informatie in de kernprocessen van VolkerWessels en vooral te danken aan het brede gebruik van geografische informatie binnen de organisatie. Het Infra Competence Centre van VolkerWessels deelt de kennis en ervaring op het gebied van GIS met de organisatie waardoor iedereen, van kantoor tot in het veld, gebruikmaakt van de technologie.

Tijdens de pauze werden er vragen beantwoord op de verschillende stands.

Technologie
De tweede dag van het online Esri Nederland-evenement stond in het teken van technologie. Jeroen van Winden, Jurgen ten Siethof en Joris Bak namen iedereen mee in de visie rondom het ArcGIS-platform en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de technologie. Van Winden, CTO Esri Nederland, benoemde daarbij de in zijn ogen belangrijkste trends in digitale transformatie en stelde om te beginnen dat de manier waarop software wordt gebruikt verandert. Daarnaast ziet hij dat de hoeveelheid data explodeert, maar dat dit geen echt probleem is omdat deze data goed te benaderen zijn met de juiste webservices. In een GIS is volgens Van Winden wel meer mogelijk met de data, waarbij GIS steeds meer een integrator is en Esri GIS als platform integreert met andere platformen.

Demonstraties
Er werden op de tweede dag van de conferentie een aantal nieuwe mogelijkheden uitgelicht en gedemonstreerd door verschillende medewerkers van Esri Nederland. Zo kwam ArcGIS Pro 2.6 aan bod en werd er ingegaan op nieuwe datatypes die beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden in ArcGIS. Ook werden onder andere ArcGIS Notebooks, ArcGIS Experience Builder en de nieuwe Map Viewer in ArcGIS Online getoond.
Tijdens de demo van ArcGIS Pro 2.6 was onder andere aandacht voor de nieuwe analysemogelijkheden en dan met name voor de tools Link Analysis en Suitability Modeler. Deze laatste is een interactieve, verkennende omgeving voor het maken en evalueren van een suitability model. Als voorbeeld werd daarbij een kaart van Utrecht getoond, waarbij de kleur aangaf in welke gebieden het bouwen van nieuwe woningen lastiger (roodgekleurd) of makkelijker is (blauw).
Met Link Analysis gingen de presentators in op het zeer actuele thema van de verspreiding van Covid-19. Met de Curve Fit Forecast werd vervolgens een voorspelling gedaan van het aantal positief geteste mensen op Covid-19 in Nederland. Daarmee was het voor de kijkers niet alleen een interessante technische demonstratie, maar ook een goede reminder dat het noodzakelijk was om het Esri Nederland-evenement dit jaar online te houden.

Website Esri

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top