ESA selecteert Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

ESA selecteert Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Nederlandse TANGO-missie. TANGO is een satellietsysteem dat ongekend nauwkeurig de uitstoot van broeikasgassen kan identificeren en lokaliseren. TANGO bouwt voort op de wereldwijd erkende Nederlandse expertise op het gebied van klimaatmonitoring vanuit de ruimte en kan naar verwachting vanaf begin 2027 gelanceerd worden.

Bron: ISISPACE

Klimaatcamera in samenwerking met ESA
Jasper van Loon, directielid van het NSO, heeft de afgelopen twee jaar met de andere ESA-lidstaten de onderhandelingen gevoerd die tot de missieselectie hebben geleid. “Het is een belangrijke mijlpaal die we gisteren hier in Parijs hebben gezet. Europa gaat vanaf 2027 beschikken over een super nauwkeurige klimaatcamera, die in Nederland ontwikkeld gaat worden.

Nederland ontwikkelt TANGO in samenwerking met ESA binnen het aardobservatieprogramma. Om dat mogelijk te maken hebben de ministeries van Economische Zaken (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2022 extra geld geïnvesteerd in het programma.

Harm van de Wetering, directeur NSO, is blij dat de inspanningen om de missie in ESA-kader te laten ontwikkelen succesvol waren en de missie-ontwikkeling nu echt van start gaat: “Met TANGO kan Nederland het allerbeste wat we in huis hebben op het gebied van wetenschap en geminiaturiseerde satelliettechnologie via ESA inzetten om de uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen en terug te dringen. Het is voor de wereld en dus ook voor Nederland essentieel dat we nu en op de lange termijn bijdragen aan de wereldwijde klimaatuitdaging. Daarom heeft dit onderwerp ook een prominente plaats in de lange termijn ruimtevaartagenda.”

Verificatie van emissies
De missie bestaat uit twee kleine satellieten, elk ter grootte van een flinke rugtas, die achter elkaar aan vliegen. De eerste satelliet meet de stikstof-uitstoot en de tweede satelliet meet de hoeveelheid van de broeikasgassen CO2 en methaan. De combinatie van de twee satellieten zorgt voor de ongekende nauwkeurigheid, waardoor TANGO emissies van individuele bronnen kan meten.

Bron: SRON

TANGO is een unieke aanvulling voor andere satellieten, zoals zijn Nederlandse voorganger Tropomi, die methaan meet, en de toekomstige CO2 missie van de EU. Die missies meten broeikasgassen op grote schaal, Tango kan als het ware ‘inzoomen’ en de bronnen opsporen.

Met TANGO kunnen overheden, wetenschappers en bedrijven straks de uitstoot van bijvoorbeeld energiecentrales, olie- en gasinstallaties en vuilnisbelten bepalen en de opgegeven uitstoot verifiëren. Overheden kunnen zo controleren of klimaat- en milieuregels worden nageleefd. Op basis daarvan kunnen gerichte maatregelen worden genomen om emissies terug te dringen.

Nederlandse expertise
De TANGO-satellieten zijn een resultaat van de expertise die Nederland heeft op het gebied van kleine satellietsystemen en optische technologie. De technologie bouwt voort op de technologie die Tropomi gebruikt om methaanuitstoot te meten. De missie wordt ontwikkeld door de Nederlandse partijen ISISpace, TNO, SRON en het KNMI.

Website Netherlands Space Office

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top