Enquête Platform Linked Data Nederland

Enquête Platform Linked Data Nederland

Het Platform Linked Data Nederland (PLDN) en haar voorgangers bestaan bijna vijf jaar. Begin 2017 sluit de huidige fase af.

Voor de initiatiefnemers een goed moment om na te denken over de toekomst. Aangezien PLDN een community is, is de mening van de community van het grootste belang voor de te bepalen toekomst richting. Vandaar dat er een enquete is opgezet om de mening te polsen van betrokkenen. Er is tot 1 december 2016 gelegenheid om deze enquête in te vullen.

Wat is ‘Linked Data’?

Met linked data breng je samenhang aan in informatie. Linked data maakt van woorden of dingen, zoals de stad ‘Den Haag’, unieke concepten. Elk concept wint aan betekenis als er meer beschrijvingen aan gelinkt worden. Daardoor krijgt de inhoud van webdocumenten meer betekenis (context) en worden zoekresultaten nauwkeuriger (relevanter).

De principes die ten grondslag liggen aan Linked Data zijn:

  1. Use URIs as names for things
  2. Use HTTP URIs so that people can look up those names
  3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF*, SPARQL)
  4. Include links to other URIs, so that they can discover more things

Interoperabiliteit

Het gaat bij Linked Data niet alleen gaat om het bouwen van zinvolle en leuke applicaties, maar ook om het op een meer flexibele manier oplossen van integratievraagstukken (interoperabiliteit). Juist op het gebied van interoperabiliteit ligt de grote kracht en het potentieel van Linked Data. Het gaat hier om interoperabiliteit zowel binnen organisaties als tussen organisaties. Verder is van belang binnen welke context en bij welke vraagstukken semantiek juist wel belangrijk is en veel aandacht vraagt en bij welke vraagstukken dat niet zo belangrijk is. Het Platform Linked Data Nederland is mede mogelijk dankzij Geonovum, TNO, Kadaster, MinIenM, Forum Standaardisatie, SLO, Kennisnet, EduStandaard, Waternet, ArchiXL, Cubiss en Taxonic.

Website Platform Linked Data Nederland (PLDN)

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top