Enquête Geochemische Bodematlas

Enquête Geochemische Bodematlas

In de Geochemische Bodematlas van Nederland zijn voor boven- en ondergrond gegevens te vinden over de totale, de reactieve en de direct beschikbare gehaltes van zo’n veertig chemische elementen in de bodems van Nederland.

Deze dataset zal binnenkort volledig ontsloten worden via de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Behoefte peilen

Om aan te sluiten bij de manier waarop gebruikers graag gebruik willen maken van deze data en informatie, is er een korte enquête gemaakt om te peilen waaraan het meest behoefte is. Door deze enquête in te vullen helpen diverse betrokkenen om deze gegevens op de meest gebruikersvriendelijke manier beschikbaar te maken via de BRO. Het invullen van deze enquête zal ongeveer vijf minuten in beslag nemen. Op het aankomende BIS-symposium zal verslag worden gedaan van de resultaten en de manier waarop de suggesties verwerkt zijn bij de ontsluiting van deze data.

BIS Symposium

Het BIS-symposium in Wageningen vindt plaats op dinsdagmiddag 7 maart 2017. Deze middag is bedoeld voor alle huidige en potentiële gebruikers van het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) en alle andere geïnteresseerden. Zowel aan de actualisatie van de gegevens in BIS als aan de integratie van BIS in BRO (Basis Registratie Ondergrond) wordt achter de schermen hard gewerkt. Onder andere de vernieuwde landsdekkende Gt kaart en de update van de Geomorfologische kaart met specifieke aandacht voor het rivierengebied komen aan bod. Maar ook is er aandacht voor de bruikbaarheid van sensordata voor bodeminformatie en wordt gekeken naar de implicaties van de nieuwe slappegrondenkaart. Nadere informatie volgt begin 2017.

Website van de enquête
Website De Geochemische Bodematlas

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top